Gwybodaeth Teithio

30 Mawrth 2016

Dylai cydweithwyr roi ystyriaeth i pob cyngor yn ymwneud â theithio ar gyfer pwrpas busnes y Brifysgol.

Mae gwybodaeth, gan gynnwys yr Hysbysiadau Risg Teithio Diweddaraf, ar gael ar wefan yr Adran Gyllid yn: http://www.aber.ac.uk/cy/finance/general-information/insurance/.