Diwrnod Heb Blastig 25.10.18

Byddwn yn cynnal Diwrnod heb Blastig ar Ddydd Iau 25 Hydref, yn cynnwys amrywiaeth o gyflwyniadau byr gan fusnesau lleol a budd-deilwyr, wedi’i ddilyn gan sesiwn holi ac ateb agored.

Ardystiad Prifysgol Di-Blastig

Ym mis Mai 2018 gwnaeth Grŵp Gweithredol y Brifysgol a’r Cyngor gymeradwyo cefnogi gwaith i ddod yn un o’r prifysgolion cyntaf yn y DU i gael Ardystiad Di-Blastig.

Dyletswydd Prevent

05 Mehefin 2017

Dylai pob cydweithiwr feddu ar ymwybyddiaeth o ofynion y Canllaw Dyletswydd Prevent. Cewch rhagor o wybodaeth yma.

Polisi Teithio

11 Ebrill 2017

Dylai staff gyfarwyddo'u hunain gyda gofynion Polisi Teithio'r Brifysgol, sydd ar gael yma.

Polisi Gweithio ar eich Pen eich Hun

02 Medi 2016

Mae Polisi Gweithio ar eich Pen eich Hun yn awr ar gael, y dylai cydweithwyr gyfarwyddo'u hunain ag ef. Mae'r Polisi a'r canllawiau cynorthwyol ar gael yma.

Gwybodaeth Teithio

30 Mawrth 2016

Dylai cydweithwyr roi ystyriaeth i pob cyngor yn ymwneud â theithio ar gyfer pwrpas busnes y Brifysgol. Mae gwybodaeth, gan gynnwys yr Hysbysiadau Risg Teithio Diweddaraf, ar gael ar wefan yr Adran Gyllid yn: http://www.aber.ac.uk/cy/finance/general-information/insurance/.

Polisi Iechyd a Diogelwch PA

18 Mai 2015

Mae'r Brifysgol wedi adolygu a diwygio ein Polisi Iechyd a Diogelwch. Fe'ch anogir i ymgyfarwyddo â'r polisi diwygiedig, sydd ar gael yma.

Taflenni Arolygu Cerbyd/Offer Dyddiol.

11 Medi 2014

Nodwch fod taflenni arolygu cerbyd dyddiol ar gael i'w lawrlwytho drwy'r ddolen ganlynol Taflenni Arolygu Cerbyd/Offer Dyddiol.