Polisi Teithio

11 Ebrill 2017

Mae Polisi Teithio’r Brifysgol wedi cael ei ddiwygio. Mae'n bwysig eich bod yn ymgyfarwyddo â'r polisi a'r canllawiau, ar gael yma, a’r hyn sydd angen i chi ystyried wrth deithio ar unrhyw fath o fusnes sy'n gysylltiedig â’r Brifysgol.

Mae tri phrif beth i’w nodi:

  • Rhybudd ymlaen llaw o bob taith dramor er mwyn sicrhau bod yswiriant priodol wedi’i drefnu.
  • Yr angen i gynhyrchu asesiadau risg teithio ac ar gyfer gweithgareddau penodol
  • Argaeledd manylion llawn y daith a manylion cyswllt mewn argyfwng.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau sy’n ymwneud â'r Polisi hwn, cysylltwch â’r Tîm Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd ar estyniad 2073 neu e-bostiwch hasstaff@aber.ac.uk.