Offer Sgrin Arddangos a Materion Rhan Uchaf y Corff

Gweithdrefn a  Rhestrau Gwirio

Crynodeb Agweddau Allweddol

 Adnoddau Ar-Lein

Gwybodaeth Bellach

Hysbysiad Diogelu Data Mae'r Tîm Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd yn ymroddedig i ddiogelu data personol trwy gydymffurfio â deddfwriaeth diogelu data ac arfer gorau. Am fanylion ynghylch sut yr ydym yn rheoli eich data personol, ewch i: https://www.aber.ac.uk/cy/hse/gwybodaeth-am-ddiogelu-data/