Doctor Who yn anghywir

29 Hydref 2014

"Nid oes gan goed unrhyw rannau symudol ac nid ydynt yn cyfathrebu" – ond myfyrwyr IBERS yn anghytuno gyda Dr Who

Bywyd yn yr iâ: Pa mor bwysig yw microbau i rewlifoedd?

03 Hydref 2014

Gwyddonydd o Brifysgol Aberystwyth yn ennill gwobr ryngwladol am ymchwil i rewlifoedd.

Addasu biotechnolegau arloesol i fynd i’r afael â llyngyr parasitig

10 Hydref 2014

Y parasitolegydd, yr Athro Karl Hoffman, yn galw am addasu technolegau newydd er mwyn taclo lyngyr lledog parasitig sy’n heintio 300m o bobl bob blwyddyn.

Cyffuriau newydd i fynd i’r afael â llyngyr parasitig

04 Medi 2014

Gwyddonwyr yn y Brifysgol i arwain consortiwm newydd ar gyfer darganfod cyffuriau parasitiaid.


A yw math o frîd yn dylanwadu ar allyriadau methan gwartheg pori?

20 Hydref 2014

Astudiaeth IBERS yn ymchwilio i rôl bridiau traddodiadol a modern o wartheg cig eidion o ran dylanwadu ar allyriadau methan, wedi ei chyhoeddi yn y cyfnodolyn

Rhaglen fridio ceirch IBERS ar restr fer Gwobrau Insider Business

21 Hydref 2014

Rhaglen fridio ceirch IBERS ar restr fer Gwobrau Insider Business

Gwobr dylunio arloesol i ymchwil o IBERS

17 Hydref 2014

Pwll glan môr artiffisial a ddatblygwyd gan fyfyrwraig PhD yn IBERS, Ally Evans, yn ennill gwobr genedlaethol am ymgorffori bioamrywiaeth i ddatblygiadau peirianneg.