Gwellaydd blas naturiol i alluogi cynnwys llai o halen mewn bwydydd

26 Chwefror 2020

Mae ymchwil gwyddonol wedi llwyddo i ddatblygu cynnyrch bwyd y gellir ei ddefnyddio i leihau’n sylweddol faint o halen sydd mewn prydau wedi eu pecynnu ymlaen llaw.

Troi gwastraff fferm yn borthiant uchel mewn protein ar gyfer anifeiliaid

19 Chwefror 2020

Gallai gwastraff o ffermydd gael ei ddefnyddio i gynhyrchu porthiant ar gyfer da byw sy’n uchel mewn egni, isel ei gost ac sy’n ecogyfeillgar.


Mae gwyddonwyr o Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) ym Mhrifysgol Aberystwyth yn cydweithio gyda Choleg Prifysgol Cork yn Iwerddon i ymchwilio i’r modd y gellir gwneud gwell defnydd o slyri a’r dŵr gwastraff a ddaw o'r diwydiant llaeth.

Astudiaeth newydd yn archwilio effeithiau newid yn yr hinsawdd ar adar arfordirol

18 Chwefror 2020

Bydd effeithiau newid yn yr hinsawdd ar ddwy rywogaeth o adar arfordirol yng Nghymru ac Iwerddon yn cael eu harchwilio mewn prosiect ymchwil newydd gwerth €2.6m fydd yn cynnwys ymchwilwyr o Brifysgol Aberystwyth.

Golau newydd yn lleihau ôl troed carbon tŷ gwydr arloesol sy’n bwydo’r byd

21 Ionawr 2020

Mae ôl troed carbon tŷ gwydr arloesol ym Mhrifysgol Aberystwyth, sy’n cyfrannu at fridio cenhedlaeth newydd o blanhigion, wedi lleihau’n sylweddol wedi i oleuadau LED newydd gael eu gosod yn eu lle.

Gwyddonwyr yn profi fod arbrofion Mendel yn gywir

18 Ionawr 2020

Mae gwyddonwyr wedi amddiffyn dilysrwydd gwaith ymchwil Gregor Mendel, y genetegydd arloesol o’r 19eg ganrif.

Gwyddonwyr yn helpu achub afalau a gellyg Cymreig hynafol

08 Ionawr 2020

Mae mathau o afalau a gellyg sydd mewn perygl wedi eu hachub ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol diolch i ‘amgueddfa fyw’ a blannwyd gan ymchwilwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Darganfyddiad am liw defnydd yn helpu rheoli pryfed tsetse marwol

13 Rhagfyr 2019

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi bod yn rhan o ddarganfyddiad gwyddonol a allai helpu rheoli achosion o glefyd trofannol dinistriol.

Gwyddonwyr Prifysgol Aberystwyth yn sicrhau nawdd i fynd i’r afael â chlefyd siwgr yn Affrica

11 Rhagfyr 2019

Mae gwyddonwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi sicrhau cyllid i ddatblygu cnydau all helpu i atal problem gynyddol clefyd siwgr yn Affrica.