Prifysgol Aberystwyth i arwain ymchwil ar gwtogi nwyon tŷ gwydr yn dilyn grant sylweddol

24 Mai 2021

Bydd gwyddonwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth yn arwain ar waith ymchwil i dynnu nwyon tŷ gwydr o’r atmosffer fel rhan o gynllun o bwys sy’n cael ei gyllido gan y llywodraeth.

Milfeddyg o Sir Benfro yn ymuno â phrifysgol yng Nghymru i ymchwilio i amaethyddiaeth drachywir

26 Ebrill 2021

Mae milfeddyg o Sir Benfro wedi penderfynu newid gyrfa i ymgymryd ag ymchwil filfeddygol arloesol fydd yn helpu ffermwyr Cymru i fod yn flaengar mewn iechyd anifeiliaid, wrth iddi ddechrau ar ei PhD ym Mhrifysgol Aberystwyth pan agorir ysgol filfeddygaeth gyntaf Cymru yno ym mis Medi.

Partneriaeth ymchwil i ehangu buddion cywarch

24 Mawrth 2021

Gallai cywarch fod yn rhan fwy cyffredin o’n dietau a bywyd bob dydd, diolch i bartneriaeth ymchwil £1.1 miliwn newydd.


Nod y prosiect dwy flynedd rhwng Prifysgol Aberystwyth a’r diwydiant yw dangos defnydd cywarch fel cnwd amaethyddol allweddol er mwyn cynhyrchu amrywiaeth o ddeunyddiau bwyd, iechyd a fferyllol.

Datblygu rhagolygon paill drwy gyfuno gwyddoniaeth amgylcheddol ac iechyd cyhoeddus

11 Mawrth 2021

Gall ymchwil newydd sy'n cyfuno data gofal iechyd gyda thechnegau ecolegol arloesol, osod cynllun i wella’r rhagolygon paill yn y dyfodol.

Gwyddonydd IBERS yn lansio cwmni arloesol yn Aberystwyth

23 Chwefror 2021

Mae ymchwil ar gynhyrchu melysydd calorïau isel o wellt grawnfwyd sydd yn wastraff amaethyddol, wedi arwain at lansio cwmni newydd cyffrous ar Gampws Arloesi a Menter Prifysgol Aberystwyth.

Prosiect ceirch iach yn denu grant mawr

17 Chwefror 2021

Mae prosiect ymchwil i hyrwyddo datblygiad ceirch fel cynnyrch bwyd iach a chnwd sy'n gwrthsefyll effeithiau newid hinsawdd yng Nghymru ac Iwerddon wedi derbyn grant Ewropeaidd sylweddol.

Ymgynghoriad ar ffordd newydd o raddio cig eidion

12 Chwefror 2021

Gallai gwerthuso cig eidion mewn ffordd newydd olygu bod cwsmeriaid yn fwy bodlon gyda’u prydiau bwyd, yn ôl ymchwilwyr.


Byddai system graddio newydd ar gyfer y cig yn adeiladu ar gryfderau presennol ffermio yng Nghymru, a gallai gwarantu profiad bwyta cyson i gwsmeriaid.

Partneriaeth newydd i helpu ffermwyr gyrraedd sero-net

08 Chwefror 2021

Heddiw cyhoeddodd Germinal a Phrifysgol Aberystwyth bartneriaeth ymchwil tymor hir newydd a fydd yn hyrwyddo ffermio cynaliadwy.

Ap newydd i helpu cleifion strôc i wella gartref yn ystod Covid-19

21 Ionawr 2021

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth yn datblygu ap ar gyfer ffôn symudol i helpu cleifion sy’n gwella wedi strôc i ymarfer mwy ac ymdopi ag unigedd yn ystod pandemig Covid-19.

Ymchwil yn taflu goleuni ar darddiad a thaith y Coronafeirws

19 Ionawr 2021

Mae ymchwil ar enynnau’r coronafeirws mewn ystlumod a phangolinod wedi datgelu cliwiau pellach am ei darddiad posibl a sut y trosglwyddodd i bobl.