Gwobr ‘seren y dyfodol’ i academydd o Aberystwyth am ei brosiect bwyd cynaliadwy

15 Hydref 2020

Mae academydd o Brifysgol Aberystwyth yn un o ‘ser y dyfodol’ ym maes bwyd cynaliadwy yn ôl UKRI, prif gorff cyllido ymchwil ac arloesedd y DU.

Prif Weinidog yn dathlu 10 mlynedd o fuddsoddi er mwyn adeiladu economi gwyrddach

14 Hydref 2020

Bydd Prif Weinidog Cymru yn ymuno ag arbenigwyr bio-ymchwil a thechnoleg mewn prifysgolion a chynrychiolwyr diwydiant arloesol mewn digwyddiad rhithiol yfory (dydd Iau, 15fed Hydref) i nodi deng mlynedd o fuddsoddi mewn swyddi gwyrdd.

Adroddiad gwyddonol yn tynnu sylw at heriau cyrraedd targedau di-garbon net y DU ar gyfer da byw

02 Hydref 2020

Mae adroddiad annibynnol sy'n asesu dwysedd carbon holl systemau cynhyrchu da byw'r DU wedi nodi na all technolegau sydd ar gael ar hyn o bryd gyrraedd hyd yn oed hanner targed y diwydiant ar gyfer lleihau allyriadau carbon erbyn 2050.

Prawf wrin syml drwy’r post yn cofnodi’r hyn mae pobl yn ei fwyta, ei yfed a'i ysmygu

29 Medi 2020

Mae gwyddonwyr ym mhrifysgolion Aberystwyth, Newcastle ac Imperial College wedi datblygu prawf wrin chwyldroadol sy’n gallu adnabod yn gywir dros 50 o wahanol fathau o fwydydd yn neiet unigolyn.

Firysau ar rewlifoedd yn herio safbwyntiau ar ‘ras arfau’ esblygiadol

Mae canfyddiadau gan dîm rhyngwladol o wyddonwyr sy’n astudio bywyd ar arwyneb rhewlifoedd yn yr Arctig a’r Alpau yn herio ein dealltwriaeth o ddatblygiad firysau.

Canolfan ymchwil yr ucheldir yn croesawu cria bach

04 Awst 2020

Mae praidd o alpaca yng nghanolfan ymchwil yr ucheldir Prifysgol Aberystwyth wedi croesawu dau aelod newydd i’w plith yn ystod cyfnod clo Covid-19.

Hwb ariannol gan yr UE ar gyfer ymchwil i newid yn yr hinsawdd

01 Awst 2020

Mae tri phrosiect ymchwil o bwys sy'n cynnwys gwyddonwyr o Brifysgol Aberystwyth wedi derbyn cyllid ychwanegol gwerth €4.5m (£3.9m) gan yr Undeb Ewropeaidd.

Lansio astudiaeth Cymru-Iwerddon ar effeithiau newid yn yr hinsawdd ar gynefin adar arfordirol

21 Gorffennaf 2020

Bydd astudiaeth o bwys yn edrych ar effeithiau newid yn yr hinsawdd ar gynefinoedd dwy rywogaeth o adar arfordirol yng Nghymru ac Iwerddon yn cael ei lansio’n swyddogol ddydd Iau 23 Gorffennaf 2020.

Cwmni deillio newydd y Brifysgol yn datblygu profion diagnostig ar gyfer clefydau pobl ac anifeiliaid

16 Gorffennaf 2020

Gallai cydweithio arloesol rhwng gwyddonwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth a diwydiant arwain at ganfod yn gynnar glefydon cronig mewn pobl ac anifeiliaid.