Gallai newid yn yr hinsawdd ddryllio ffermydd defaid traddodiadol yng Nghymru

06 Mai 2020

Wrth ysgrifennu yn The Conversation, mae Muhammad Naveed Arshad a Mariecia Frasor o IBERS yn trafod y problemau sy’n wynebu ffermwyr defaid oherwydd tywydd eithafol yr haf, a’r ffaith y bydd parhad gwres a sychder eithriadol yr hafau diweddar yn ei gwneud hi’n annhebygol i Gymru allu parhau i gefnogi ei 10 miliwn o ddefaid:

Ymchwil i gyflymu profion Covid-19 er lles gwledydd incwm isel

27 Ebrill 2020

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth yn gweithio ar dechneg i wella’r broses profi am y Coronafeirws mewn gwledydd incwm isel.

Gallai merlod brodorol sydd mewn perygl ym Mhrydain helpu cynefinoedd i wella- ac mae Brexit yn cynnig cyfle

15 Ebrill 2020

Ysgrifenna Dr Mariecia Fraser (Darllenydd mewn Ecoleg-Amaeth yr Ucheldir a Gwyddonydd Arweiniol yng Nghanolfan Ymchwil yr Ucheldir Pwllpeirian) yn The Conversation, am ferlod sydd wedi byw Mhrydain ers dros 4,000 o flynyddoedd ond sydd mewn perygl o farw allan

Myfyrwyr Aberystwyth yn ennill Cwpan Agronomeg NIAB am y trydydd tro

05 Mawrth 2020

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi ennill un o brif gystadlaethau’r DU ar gyfer myfyrwyr gwyddor amaethyddiaeth a chnydau am y drydedd flwyddyn yn olynol.

Lansio Ysgol Gwyddor Filfeddygol newydd yn Aberystwyth

28 Chwefror 2020

Cafodd Ysgol Gwyddor Filfeddygol gyntaf Cymru ei lansio heddiw, ddydd Gwener 28 Chwefror 2020.


Bydd Ysgol Gwyddor Filfeddygol Aberystwyth Prifysgol Aberystwyth yn croesawu ei myfyrwyr cyntaf ym mis Medi 2021.