Dadleuon enwau mawr yn nigwyddiad glaswellt a thail y Gymdeithas Amaethyddol

22 Mai 2024

Bydd enwau mawr o fyd amaeth yn rhan o drafodaethau yn nigwyddiad Glaswellt a Thail Cynaliadwy blynyddol Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ar fferm Trawsgoed yng Ngheredigion yr wythnos nesaf (dydd Iau 30 Mai).

Ymchwil cnydau biomas â nod i roi hwb i’r economi wledig

20 Mai 2024

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth yn edrych ar allu cnydau, megis helyg a gwern, fel ffynhonnell incwm amgen i ragor o ffermwyr.


Mae’r fenter, sy’n rhan o ymdrech ar draws y Deyrnas Gyfunol, yn asesu dichonoldeb cnydau biomas i wella incwm ffermydd a chynaliadwyedd amgylcheddol.

Gall bara gwyn mwy maethlon fod ar y silffoedd, diolch i gyllid

01 Mai 2024

Gall bara gwyn iachach ymddangos yn fuan ar silffoedd pobwyr a siopau bwyd ar draws y Deyrnas Gyfunol, diolch i ymchwil ym Mhrifysgol Aberystwyth.


Drwy gydweithio gyda melinwyr organig blaenllaw Shipton Mill, bydd y tîm yn Aberystwyth yn astudio'r broses falu a chymysgu ar gyfer blawd gwyn.

Grawn sy’n gwrthsefyll sychder yn ‘hanfodol’ wrth i’r boblogaeth gynyddu - cymrawd ymchwil newydd

20 Mawrth 2024

Mae ymchwil byd-enwog planhigion Prifysgol Aberystwyth wedi derbyn hwb gyda chymrodoriaeth ymchwil sy’n cael ei hariannu gan yr Undeb Ewropeaidd.


Dyfarnwyd yr ysgoloriaeth uchel ei bri i Dr Jaykumar Patel er mwyn iddo allu ymchwilio i wella gallu’r cnwd miled perlog i ymdopi gyda sychder.

Prifysgol Aberystwyth i ddatblygu bwydydd microbaidd cynaliadwy – prosiect £14 miliwn

11 Mawrth 2024

Bydd gwyddonwyr o Brifysgol Aberystwyth yn helpu i ddatblygu bwydydd microbaidd cynaliadwy fel rhan o brosiect newydd gwerth £14m.

Digwyddiad glaswellt cynaliadwy’r Gymdeithas Amaethyddol yn dod i Drawsgoed

08 Mawrth 2024

Caiff Digwyddiad Glaswellt a Thail Cynaliadwy blynyddol Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ei gynnal ar fferm Trawsgoed ddiwedd mis Mai.

Ceirch newydd Aberystwyth yn cyrraedd Rhestr Genedlaethol o fri

05 Mawrth 2024

Mae pedwar math newydd o geirch a gafodd eu bridio ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi derbyn sêl bendith ar y lefel uchaf wedi iddynt gael eu hargymell i ffermwyr gan fwrdd diwydiant y llywodraeth.

Datgloi potensial meillion i leihau defnydd gwrtaith ffermydd - nod ymchwil

16 Ionawr 2024

Mae gwyddonwyr yn anelu at ddatgloi potensial meillion a chodlysiau eraill i leihau defnydd gwrtaith ac allyriadau da byw mewn amaeth, diolch i grant o £3.3 miliwn gan Lywodraeth y Deyrnas Gyfunol.


 

Buddsoddiad ymchwil mawr i drawsnewid defnydd tir ym Mhrifysgol Aberystwyth

16 Ionawr 2024

Mae Prifysgol Aberystwyth yn rhan o gonsortiwm arbenigol newydd a sefydlwyd i helpu Llywodraeth Cymru a gweinyddiaethau eraill y DU i fynd i’r afael ag allyriadau nwyon tŷ gwydr o ddefnydd tir ac amaethyddiaeth.

More News