Llyngyr y rwmen bellach yn gyffredin iawn yng Nghymru

01 Tachwedd 2016

Mae llyngyr y rwmen (Calicophoron daubneyi) bellach yn gyffredin ar ffermydd Cymru, yn ôl astudiaeth gan wyddonwyr IBERS Prifysgol Aberystwyth sydd wedi bod yn cydweithio â CFfI Cymru.

Academydd o Aberystwyth yn galw am fwy o fuddsoddiad mewn ymchwil i wyddoniaeth amaethyddol

07 Tachwedd 2016

Mae Athro Economeg o Brifysgol Aberystwyth, Peter Midmore, wedi galw am fwy o fuddsoddiad mewn ymchwil i wyddoniaeth amaethyddol.

Myfyriwr Aberystwyth yw 'Rhodocop' Eryri

15 Tachwedd 2016

Cenhadaeth Gruffydd Jones, sy'n wreiddiol o Bwllheli, yw rheoli'r planhigyn gormesol estron Rhododendron trwy ddefnyddio gwyddor y pridd.

'Planhigion yn y Gofod' yng Ngardd Fotaneg Cenedlaethol Cymru

22 Tachwedd 2016

Bu gwyddonwyr planhigion yn croesawu ymwelwyr mewn achlysur Planhigion yn Y Gofod yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru Ddydd Sadwrn 19 Tachwedd.

IBERS yn y Ffair Aeaf

25 Tachwedd 2016

Mi fydd Athrofa’r Gwyddorau Biolegol Amgylcheddol a Gwledig ym Mhrifysgol Aberystwyth yn croesawu ymwelwyr I Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yr wythnos nesaf ar stondin EXB277 ar y balconi ym Mhafiliwn Da Byw 1.

Partneriaeth Prifysgol Aberystwyth ag ysgolion yn ennill canmoliaeth uchel mewn gwobrau cynaliadwyedd

29 Tachwedd 2016

Mae SusNet wedi ennill canmoliaeth uchel gan Cynnal Cymru-Sustain Wales yng Ngwobrau Cynnal Cymru 2016.

Croeso Cymru yn dyfarnu 5 Seren i Fferm Penglais

29 Tachwedd 2016

Fferm Penglais wedi ennill graddio llety pump seren gan Croeso Cymru.

Campws Arloesi a Menter Aberystwyth Cyfyngedig yn penodi ei Brif Swyddog Gweithredol cyntaf

29 Tachwedd 2016

Dr Rhian Hayward MBE, Pennaeth Cyfnewid Gwybodaeth yn Adran Ymchwil, Busnes ac Arloesi Prifysgol Aberystwyth, wedi ei phenodi'n Brif Weithredwr Campws Arloesi a Menter Aberystwyth.