Dr Muhammad Naveed Arshad

PhD Agronomy
Arbenigiad: Modelu Cnydau a GIS

Dr Muhammad Naveed Arshad

Post-Doctoral Modeller

IBERS

Manylion Cyswllt

Proffil

Ymunodd ag IBERS fel Cymedrolwr Ôl-ddoethurol yn 2018. Mae Naveed yn Fedal Aur a derbyniodd ei PhD o'r Adran Agronomy ym Mhrifysgol Amaethyddiaeth, Faisalabad-Pacistan, a chafodd ei ymchwil ddoethurol ei lleoli ym Mhrifysgol California, Davis-Unol Daleithiau. Ar ôl ei PhD, bu'n gweithio fel Ymgynghorydd Cenedlaethol - Parthau Agro-Ecolegol ym maes Bwyd ac Amaethyddiaeth (FAO). Mae ei sefyllfa bresennol yn canolbwyntio ar botensial cynhyrchiant amaethyddol Cymru. Mae ganddo brofiad helaeth o Astudiaethau Newid yn yr Hinsawdd gan ddefnyddio Modelu Cnydau a Synhwyro o Bell / GIS a mapio addasrwydd tir / addasrwydd cnydau. Mae'n angerddol iawn am ymchwil ar faterion amgylcheddol, cynaliadwyedd a gwydnwch cymdeithasol-ecolegol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Rhan o Sefydliadau Ifanc Cenedlaethol a Rhyngwladol:

Dysgu

  • Newid Hinsawdd
    Modelu Cnydau

Ymchwil

  • Modelu gofodol ar gyfer datblygu mapiau cyfle o gnydau bio-ynni yn y Deyrnas Unedig gan ddefnyddio data hinsawdd a phridd
  • Mapio argaeledd adnoddau bio-ynni
  • Modelu gofodol ar gyfer datblygu mapiau cyfle o gnydau allweddol yng Nghymru gan ddefnyddio data hinsawdd a phridd

Cyfrifoldebau

  • Asesiad o dir ymylol, Modelu effeithiau ecosystem a datblygu mapiau cyfle ar gyfer cnydau bio-ynni'r DU
  • Potensial cynhyrchiant amaethyddol Cymru a datblygu mapiau cyfle ar gyfer rhywogaethau cnwd allweddol yng Nghymru o dan senarios cyfredol ac yn y dyfodol gan ddefnyddio modelu gofodol

Cyhoeddiadau

Arshad, MN, Donnison, I & Rowe, R 2021, 'Landscape Decision System through spatial modelling tools to achieve UK net zero target', Climate Exp0 2021, 17 May 2021 - 21 May 2021.
Arshad, MN 2020, Google Earth Engine-Based Visual/Qualitative Investigation on Urbanization: Quick Urban Sprawl Visualization in Beijing, China. in GNT Hasnat & MK Hossain (eds), Examining International Land Use Policies, Changes, and Conflicts. IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-7998-4372-6
Arshad, MN, Fraser, M, Hastings, A, Donnison, I & Clifton-Brown, J 2020, 'Reshaping the Welsh landscape to achieve potential of upland agriculture under current and future climate', Paper presented at Resilience in the Welsh Uplands - An Evidence Perspective, 14 Sep 2020 - 18 Sep 2020.
Arshad, MN 2019, Agro-Ecological Zoning in Punjab - Pakistan. Food and Agriculture Organization. <http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca6938en>
Arshad, MN 2019, 'Development of Opportunity Maps for key crop species in Wales', Postgraduate Research Conference 2019, Aberystwyth, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 10 Jun 2019.
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil