Dr Muhammad Naveed Arshad

PhD Agronomy | AFHEA | STEM Ambassador
Arbenigiad: Modelu Cnydau a GIS

Dr Muhammad Naveed Arshad

Research Scientist

IBERS

Manylion Cyswllt

Proffil

Ymunodd ag IBERS fel Modelwr Ôl-ddoethurol yn 2018. Mae Naveed wedi ennill y Fedal Aur a derbyniodd ei PhD o Adran Agronomeg Prifysgol Amaethyddiaeth, Faisalabad-Pacistan ac roedd ei ymchwil doethurol wedi’i lleoli ym Mhrifysgol California, Davis-Unol Daleithiau. Yn ddiweddarach, bu'n gweithio fel Ymgynghorydd Rhyngwladol - Parthau Amaeth-Ecolegol yn y Sefydliad Bwyd ac Amaethyddiaeth (FAO-UN) a datblygodd 'Model Addasrwydd Cnydau'. Mae ganddo brofiad ôl-ddoethurol o botensial cynhyrchiant amaethyddol Cymru ac adnoddau posibl ar gyfer bio-ynni yn y DU. Mae ei sefyllfa bresennol yn canolbwyntio ar adnoddau gwastraff yng Nghlwstwr Diwydiannol De Cymru. Mae ganddo brofiad helaeth o Astudiaethau Newid Hinsawdd gan ddefnyddio Modelu Cnydau a Synhwyro o Bell/GIS gan ddefnyddio data lloeren a UAV ac asesu tir/mapio addasrwydd cnydau. Mae'n angerddol iawn am ymchwil ar faterion amgylcheddol, cynaliadwyedd a gwydnwch cymdeithasol-ecolegol.

Gwybodaeth Ychwanegol

 Addysgu / Dysgu Ychwanegol

Collaborations

Rhan o Sefydliadau Ifanc Cenedlaethol a Rhyngwladol:

Ymchwil

Prosiectau fel Prif Ymchwilydd

  1. Cysylltedd Digidol Gwledig: Trawsnewidiadau a yrrir gan dechnoleg i gyflawni gwelliannau i drigolion yn y lleoliad gwledig [2023]
  2. Cynnal yr ucheldiroedd ar gyfer yr 21ain Ganrif - Mynd i’r afael ag anghydraddoldebau cymdeithasol ac economaidd mewn amgylchedd ffisegol sy’n newid yn gyflym [2022-23]
  3. C3 – Cymuned, Cysylltedd a Chyfathrebu ar gyfer Lles a Chynhwysiant Cymdeithasol [2022-23]
  4. Offeryn Cyn-brosesu Awtomataidd ar gyfer Dinasoedd Clyfar gan ddefnyddio Dysgu Peiriant [2023]

Ymchwil fel Post-Doc

  • > 2022 - 2023 | IDRIC - Bio gydbwysedd | Mapio Adnoddau Gwastraff ar gyfer Clwstwr Diwydiannol De Cymru (SWIC)
  • > 2020 - 2022 | Hyb Bio-ynni Supergen | Mapio argaeledd adnoddau bio-ynni, modelu gofodol ar gyfer datblygu mapiau cyfle o gnydau bio-ynni (Miscanthus, SRC Willow) yn y Deyrnas Unedig gan ddefnyddio data hinsawdd a phridd
  • > 2018 - 2020 | Tori Tir Newydd | Modelu gofodol ar gyfer datblygu mapiau cyfle o gnydau allweddol (Miscanthus, Helyg, Rhygwellt, Meillion ac ati) yng Nghymru gan ddefnyddio data hinsawdd a phridd

Cyfrifoldebau

Student Supervision

Personal Tutor

Cyhoeddiadau

Arshad, N 2022, Land use decision-making for biomass deployment. Supergen Bioenergy Hub. <https://www.supergen-bioenergy.net/wp-content/uploads/2022/07/Report-_Land-use-decision-making-Supergen-Bioenergy-Hub.pdf>
Aslam, MM, Ayub, MA, Ahmad, Z, Tariq, RMS, Farooqi, ZUR, Arshad, MN & Rehman, FU 2022, Role of Abscisic Acid in Abiotic Stress Condition and Its Management. in Plant Abiotic Stress Physiology: Volume 2: Molecular Advancements. vol. 2, Apple Academic Press, pp. 137-156. 10.1201/9781003180579-6
Arshad, N, Fraser, M, Donnison, I & Hastings, A 2021, 'Future of Welsh landscape and Ecological sustainability to achieve UK net zero target', Wales Ecology & Evolution Network, Machynlleth, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 03 Dec 2021 - 05 Dec 2021.
Arshad, MN, Donnison, I & Rowe, R 2021, 'Landscape Decision System through spatial modelling tools to achieve UK net zero target', Climate Exp0 2021, 17 May 2021 - 21 May 2021.
Arshad, N, Donnison, I & Rowe, R 2021, Marginal lands: Concept, classification criteria and management. Supergen Bioenergy Hub. <https://www.supergen-bioenergy.net/wp-content/uploads/2021/09/Marginal-Land-Report.pdf>
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil