Dr Muhammad Naveed Arshad

PhD Agronomy
Arbenigiad: Modelu Cnydau a GIS

Dr Muhammad Naveed Arshad

Post-Doctoral Modeller

IBERS

Manylion Cyswllt

Proffil

Ymunodd ag IBERS fel Cymedrolwr Ôl-ddoethurol yn 2018. Mae Naveed yn Fedal Aur a derbyniodd ei PhD o'r Adran Agronomy ym Mhrifysgol Amaethyddiaeth, Faisalabad-Pacistan, a chafodd ei ymchwil ddoethurol ei lleoli ym Mhrifysgol California, Davis-Unol Daleithiau. Ar ôl ei PhD, bu'n gweithio fel Ymgynghorydd Cenedlaethol - Parthau Agro-Ecolegol ym maes Bwyd ac Amaethyddiaeth (FAO). Mae ei sefyllfa bresennol yn canolbwyntio ar botensial cynhyrchiant amaethyddol Cymru. Mae ganddo brofiad helaeth o Astudiaethau Newid yn yr Hinsawdd gan ddefnyddio Modelu Cnydau a Synhwyro o Bell / GIS a mapio addasrwydd tir / addasrwydd cnydau. Mae'n angerddol iawn am ymchwil ar faterion amgylcheddol, cynaliadwyedd a gwydnwch cymdeithasol-ecolegol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Rhan o Sefydliadau Ifanc Cenedlaethol a Rhyngwladol:

Ymchwil

  • Modelu gofodol ar gyfer datblygu mapiau cyfle o gnydau bio-ynni yn y Deyrnas Unedig gan ddefnyddio data hinsawdd a phridd
  • Mapio argaeledd adnoddau bio-ynni
  • Modelu gofodol ar gyfer datblygu mapiau cyfle o gnydau allweddol yng Nghymru gan ddefnyddio data hinsawdd a phridd

Cyfrifoldebau

  • Asesiad o dir ymylol, Modelu effeithiau ecosystem a datblygu mapiau cyfle ar gyfer cnydau bio-ynni'r DU
  • Potensial cynhyrchiant amaethyddol Cymru a datblygu mapiau cyfle ar gyfer rhywogaethau cnwd allweddol yng Nghymru o dan senarios cyfredol ac yn y dyfodol gan ddefnyddio modelu gofodol

Cyhoeddiadau

Arshad, MN 2019, Agro-Ecological Zoning in Punjab - Pakistan. Food and Agriculture Organization. <http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca6938en>
Arshad, MN 2019, 'Development of Opportunity Maps for key crop species in Wales', Postgraduate Research Conference 2019, Aberystwyth, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 10 Jun 2019.
Awais, M, Wajid, A, Salee, MF, Nasim, W, Ahmad, A, Raza, MAS, Bashir, MU, Mubeen, M, Hammad, HM, Rahman, MHU, Arshad, MN & Hussain, J 2018, 'Potential impacts of climate change and adaptation strategies for sunflower in Pakistan', Environmental Science and Pollution Research, vol. 25, no. 14, pp. 13719-13730. https://doi.org/10.1007/s11356-018-1587-0
Arshad, MN 2018, 'Yield Forecasting and Spatial Analysis of Sunflower productivity using Geographic Information System', Asian Journal of Geoinformatics, vol. 18, no. 1.
Arshad, MN 2017, 'Adapting DSSAT Model for Simulation of Cotton Yield for Nitrogen Levels and Planting Dates', Agronomy, vol. 109, no. 6. https://doi.org/10.2134/agronj2017.04.0233
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil