Mr Simon Marshall BA Hons (Cymru), PGCE (Oxon), AgilePM a PRINCE2 Ardystiedig Ymarferydd

Mr Simon Marshall

Dylunydd Amlgyfrwng

IBERS

Veterans Legal Link Project Web Manager

Adran Y Gyfraith a Throseddeg

Manylion Cyswllt

Proffil

Mae Simon yn gweithio fel y Rheolwr Prosiect Gwe ar gyfer Cyswllt Cyfreithiol Cyn-filwyr, gan gynllunio a chydlynu’r gwaith o ddatblygu meddalwedd a phrosesau newydd ar gyfer y prosiect. Mae Cyswllt Cyfreithiol Cyn-filwyr yn cael ei gynnal mewn partneriaeth â Phrifysgol Aberystwyth, gan ddod â chyfreithwyr a myfyrwyr y gyfraith i gysylltiad â chyn-filwyr a’u teuluoedd er mwyn darparu cyngor cyfreithiol a gwasanaethau cyfeirio am ddim (am ragor o fanylion ewch i’r wefan). Fel Rheolwr Prosiect y We i Cyswllt Cyfreithiol Cyn-filwyr, mae Simon yn gweithio yn Ystafell B43, Adeilad Hugh Owen ar Gampws Penglais (ffôn 01970 62 2732).

Mae Simon hefyd yn aelod o dîm BioArloesedd Cymru ac mae’n creu cynnwys amlgyfrwng ar gyfer y prosiect, at ddibenion addysg a hyrwyddo. Mae BioArloesedd Cymru yn bartneriaeth rhwng Prifysgol Aberystwyth a Phrifysgol Abertawe, a’r nod yw darparu rhaglen astudio uwchraddedig o bell i bobl sy’n gweithio yn y diwydiannau bwyd a biotechnoleg (am ragor o wybodaeth ewch i’r wefan). Dylunydd Amlgyfrwng i Bioarloesedd Cymru Wales, mae Simon yn gweithio yn Ystafell 2.12, Adeilad Stapleton ar Gampws Gogerddan (ffôn 01970 62 2282).

Mae gan Simon gefndir ym maes addysg, a dros 20 mlynedd o brofiad o reoli gwefannau. Y mae’n rheolwr prosiectau profiadol, ac arferai arbenigo ym maes cydymffurfiaeth gwefannau.

 

Cyhoeddiadau

Olusanya, O, Collier, W, Marshall, S, Knapp, VJ & Baldwin, A 2022, 'Access to Justice software development, Participatory Action Research Methods and Researching the Lived Experiences of British Military Veterans', Journal of Legal Research Methodology, vol. 2, no. 1. <https://www.northumbriajournals.co.uk/index.php/jlrm/article/view/1240>
Olusanya, O, Collier, W, Marshall, S, Knapp, VJ & Baldwin, A 2022, 'Enhancing Digitally-Mediated Human-Centred Design With Digitally-Mediated Community Based Participatory Research Approaches for the Development of a Digital Access-to-Justice Platform for Military Veterans and Their Families', Journal of Participatory Research Methods, vol. 3, no. 2. 10.35844/001c.37039
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil