Mr Simon Marshall BA Hons (Cymru), PGCE (Oxon), AgilePM a PRINCE2 Ardystiedig Ymarferydd

Mr Simon Marshall

Dylunydd Amlgyfrwng

IBERS

Hyfforddwr Dringo

Manylion Cyswllt

Proffil

Mae Simon yn aelod o dîm BioArloesedd Cymru ac mae’n creu cynnwys amlgyfrwng ar gyfer y prosiect, at ddibenion addysg a hyrwyddo. Mae ganddo gefndir ym maes addysg, a dros 20 mlynedd o brofiad o reoli gwefannau. Mae Simon yn rheolwr prosiectau profiadol, ac arferai arbenigo ym maes cydymffurfiaeth gwefannau. 

Mae BioArloesedd Cymru yn bartneriaeth rhwng Prifysgol Aberystwyth a Phrifysgol Abertawe, a’r nod yw darparu rhaglen astudio uwchraddedig o bell i bobl sy’n gweithio yn y diwydiannau bwyd a biotechnoleg (am ragor o wybodaeth ewch i’r wefan).