Dr Brieg Powel

PhD, MA, BA(Hons.), CELTA, Cymrawd o'r Academi Addysg Uwch (Lloegr)

Dr Brieg Powel

Darlithydd Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Manylion Cyswllt

Proffil

Ymunodd Brieg fel aelod o staff y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol Aberystwyth ym mis Ionawr 2013. Cyn hynny, bu Breig yn darlithio ym Mhrifysgol Plymouth a Phrifysgol Caerwysg, ble y cyflawnodd ei astudiaethau is-raddedig, ôl-raddedig a'i ddoethuriaeth. Mae Brieg yn rhugl yn y Gymraeg a'r Saesneg ac yn dysgu a goruchwylio yn y ddwy iaith ar lefel is-raddedig ac ôl-raddedig.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae Brieg hefyd yn rhan o dim Cysylltiadau Allanol a Derbyn yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol, yn gwasanaethu fel Swyddog Cyswllt Ysgolion ar hyn o bryd..

Yn y rol yma, mae Brieg yn cydlynnu a rhedeg ystod eang o ddigwyddiadau ar gyfer ysgolion, yn cynnwys gweithdai cyfoethogi cwricwlwm, efelychiadau argyfwng (crisis simulations), gweithdai Bagloriaeth Gymraeg, a darlithoedd gwadd. Os hoffech fwy o fanylion am y gweithgareddau yma, cysylltwch a Brieg trwy ebost.

Dysgu

Module Coordinator
Tutor
Lecturer

Mae prif waith dysgu Brieg yn cynnwys nifer o fodiwlau hanes cymdeithaseg hanesyddol ryngwladol sy'n trafod y wladwriaeth, rhyfela, a hanes cysylltiadau ryngwladol. Mae'r rhain yn cynnwys:

GQ31530 Y Wladwriaeth o Fabilon i Frwsel GQ33320 Rhyfel, y Wladwriaeth, a Chymdeithas GQ33420 Rhyfel Diarbed, Heddwch Diarbed

Uwchraddedig: IPM4220 The State through the AgesMae Brieg hefyd yn diwtor seminar cyfrwng Cymraeg ar gyfer nifer o fodiwlau craidd yr Adran, yn cynnwys:

GP10320 Rhyfel, Strategaeth, a Chudd-Wybodaeth GP30120 Damcaniaethu Cysylltiadau Ryngwladol GP39220 Gwleidyddiaeth Ryngwladol a Bydoedd Anorllewinol

Ymchwil

Adeilada gwaith ymchwil presennol Brieg ar gymdeithaseg hanesyddol ryngwladol i archwilio hanes cysylltiadau ryngwladol o safbwynt global, nad sy'n Ewro-sentrig. Cwestiynna'r gwaith yma ddealltwriaethau traddodiadol o hanes mewn Cysylltiadau Ryngwladol gan alw am well ymwybyddiaeth empeiraidd ymysg damcaniaethau o wleidyddiaeth ryngwladol. Mae ei ddoethuriaeth, ei gyfrol gyntaf a'i gyhoeddiadau eraill yn archwilio'r modd yr hyrwyddwyd democratiaeth gan yr Undeb Ewropeaidd yn Twnisia a Môr y Canoldir, gan ganolbwyntio ar y defnydd o gymdeithasoli fel modd o newid agweddau pobl.LLYFRAU Powel, B., and Sadiki, L., 'Europe and Tunisia: Democracy via Association' (Abingdon: Routledge, 2010).

ERTHYGLAU Powel, B. 'The soldier's tale: problematizing Foucault's military foundations', Review of International Studies, forthcoming. DOI: https://doi.org/10.1017/S0260210517000171

Powel, B. 'A clash of norms: normative power and EU democracy promotion in Tunisia', Democratization, 16:1, 2009, pp. 193-214. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/13510340802575924

Powel, B. 'The stability syndrome: US and EU democracy promotion in Tunisia', Journal of North African Studies, 14:1, 2009, pp. 57-73. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/13629380802383562

Cyhoeddiadau

Iraq, Afghanistan and rethinking the post-heroic turn: Military decorations as indicators of change in warfarePowel, B. 2017 In : Journal of Historical Sociology.
The soldier's tale: problematizing Foucault's military foundationsPowel, B. 2017 In : Review of International Studies.
In TransitPowel, B. T. & Morstang, H. 2011
Europe and Tunisia: Democratization via AssociationPowel, B. T. & Sadiki, L. 2010 Taylor & Francis. 224 p.
Convergence or conflict of interest? EU and US democracy promotion policies in TunisiaPowel, B. T. 2010 The Foreign Policies of the European Union and the United States in North Africa: Convergence or Divergence? . Cavatorta, F. & Durac, V. (eds.). Taylor & Francis
A clash of norms: Normative power and EU democracy promotion in TunisiaPowel, B. T. 2009 The European Union’s Democratization Agenda in the Mediterranean. Pace, M. & Seeberg, P. (eds.). Taylor & Francis, (Democratization Special Issues)
A clash of norms: Normative power and EU democracy promotion in TunisiaPowel, B. T. 2009 In : Democratization.16, 1, p. 193-214
The stability syndrome: EU and US democracy promotion in TunisiaPowel, B. T. 2009 In : Journal of North African Studies.14, 1, p. 57-7316 p.