Amdanom ni

Croeso i'r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol, y gyntaf o'i math yn y byd!

Mae astudio Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn hollbwysig i ddeall y byd cyfnewidiol sydd ohoni. Mewn byd o chwyldroadau, newyn, cythrwfl economaidd a brawychiaeth, mae gan bawb gyfran mewn datrys anghydfod a gwella cydweithredu. Yn Aberystwyth, mae ein gwaith dysgu ac ymchwil wedi aros yn driw i egwyddorion gwreiddiol yr Adran, sef ymdrechu tuag at drefn i'r byd sy'n fwy diogel a mwy cyfiawn.

 

Deall ac ymateb i heriau rhyngwladol ydi craidd astudio Gwleidyddiaeth Ryngwladol heddiw. Mae myfyrwyr yn ein Adran mewn sefyllfa berffaith i ddatblygu dealltwriaeth ddyfnach o'r hyn sydd y tu ôl i'r heriau hynnu a sut i ymateb iddynt. Fe gwech ymchwilio i gwestiynau a syniadau mawr ein hoes-grym, gwrthdaro, diogelwch, democrataieth, anghydraddoldeb, moeseg, hawliau, cyfiawnder, rhwywedd, datblygiad a chyfaranogiad gwleidyddol. 

Fel myfyriwr "Inter Pol" yn aAberystwyth byddwch yn rhan o'r adran gyntaf o'i math, a sefylwyd yn 1919 yma yng Nghymru mewn ymateb i'r Rhyfel Byd Cyntaf ac er mwyn cynorthwyo i greu byd mwy heddychlon. 

Mae'r Adran yn adnabyddus am gyfuno ymchwil arloesol â dysgu rhagorol. Cafodd ei dyfarnu yn y deg adran uchaf am ei hymchwil yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) diweddaraf yn 2015 ac yn y deg uchaf yn y DU am ansawdd dysgu ac ymchwil mewn Gwleidyddiaeth (Canllaw Prifysgol Da Y Times a'r Sunday Times 2018). Mae'r ymchwil a gynhyrchir yn yr Adran, sydd ar flaen y gâd yn rhyngwladol, yn bwydo'n uniongyrchol i'n gwaith dysgu, gan olygu y byddwch o'ch blwyddyn gyntaf yn y Brifysgol, yn dod wyneb yn wyneb â'r syniadau mwyaf blaengar ac yn cael eich haddysgu gan yr ysolheigion gorau yn eu meysydd. 

Oherwydd buddsoddiad helaeth yr Adran yn ei darpartiaeth cyfrwng Cymraeg arloesol, gallwn ddarparu cyfleon hyblyg i astudio yn Gymraeg er mwyn hyrwyddo sgiliau dwyieithog ein myfyrwyr. Mae'r Adran yn gwneud cyfraniad allweddol i bortffolio cyfrwng Cymraeg y Brifysgol ac i ddarpariaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Gellir astudio cyfran helaeth o gwrs drwy gyfrwng yr iaeth, beth bynnag fo'r ynion gynllun gradd a ddewisir. Cynlluniau gradd lle ceir darpariaeth helaeth iawn drwy'r Gymraeg yw Gwleidyddaieth Ryngwladol (L255) a Gwleidyddiaeth (L201). Gellir astudio modiwlau yn rhannol neu yn gyfangwbl drwy'r Gymraeg ar gyrsiau eraill yn yr Adran. O'r herwydd, mae holl gynlluniau gradd anrhydedd sengl Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn gwmwys am Brif Ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol sef £3,000 dros y tair blynedd i fyfyrwyr sy'n astudio o leiaf 80 credyd y flwyddyn drwy gyfrwyng y Gyrmaeg.