Cysylltu â Ni

Os ydych yn fyfyriwr a hoffai mynegi barn ar fannau y gall y Brifysgol wella er mwyn gwella eich profiad myfyriwr, a wnewch chi ddefnyddio'r ffurflen Rho Wybod Nawr os gwelwch yn dda.

Sut mae’ch Adran wedi ymateb i’ch adborth

Mae rhestr lawn o fanylion cyswllt Staff Academaidd a Gweinyddol ar gael.

Os nad ydych allu ddod o hyd i'r aelod staff perthnasol, defnyddiwch gyfeiriadur Staff y Brifysgol.

Mae Swyddfa'r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol ar agor yn ystod yr wythnos o 10:00-16:00.

Am ymholiadau myfyrwyr israddedig presennol ffoniwch Donia Richards neu Jannika Viirma (Swyddogion y Gofrestrfa Academaidd) ar +44 (0)1970 622708 / 628563 neu e-bostiwch inpstaff@aber.ac.uk.

Am ymholiadau myfyrwyr ôl-raddedig presennol a derbyniadau ffoniwch Donia Richards (Swyddogion y Gofrestrfa Academaidd) ar +44 (0)1970 622708 neu e-bostiwch inpstaff@aber.ac.uk.

Am ymholiadau derbyn Israddedigion ffoniwch Dr Anwen Elias (Cyfarwyddwr Derbyn Myfyrwyr a Materion Allanol) ar +44 (0) 1970 621819 neu e-bostiwch awe@aber.ac.uk

Dylid anfon unrhyw ohebiaeth at:

Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol
Prifysgol Aberystwyth
Penglais
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3FE
Cymru, DU