Gwaith Allanol

Mae'r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn ymroddedig i ddarparu rhaglen o gyswllt allanol gydag ysgolion a cholegau ar draws Cymru a’r DU.


Mae croeso cynnes i grwpiau i ymweld â'r Adran ac Aberystwyth. Rydym yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau a anelir at ysgolion a cholegau, gan gynnwys efelychiadau argyfwng gwleidyddol, gweithdai thematig, a sesiynau Bagloriaeth Cymraeg. Fel rhan o hyn rydym yn cynnal gweithdy Gwleidyddiaeth blynyddol yn nhymor yr hydref.

Mae ein staff hefyd yn hapus iawn i ymweld ag ysgolion a cholegau  gynnal sesiynnau ar agweddau o'r cwricwlwm lefel A i roi sgyrsiau ynghylch astudio gwleidyddiaeth yn y Brifysgol, , rhedeg gem argyfwng un-diwnrod, ac arwain amrywiaeth o weithdai rhyngweithiol ar faterion gwleidyddol domestig a rhyngwladol. Mae'r gweithgareddau yma wedi cael eu cynllunio i gyfoethogi'r astudiaethau lefel-A. Rydym hefyd yn mynychu ffeiriau UCAS ac addysg gyda thîm Cyswllt Ysgolion y Brifysgol.

Crewyd y dudalen yma i ddarparu gwybodaeth ar sut allwn ni gyfoethogi beth mae ysgolion a cholegau yn ei gynnig ym maes gwleidyddiaeth, llywodraeth, a chysylltiadau rhyngwladol, fel rhan o’r Fagloriaeth Genedlaethol neu bynciau cysylltiol fel hanes a chymdeithaseg. Gobeitio eu bod hefyd yn  rhoi blas o Brifysgol Aberystwyth a'r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol.


Am fwy o wybodaeth os gwelwch yn dda cysylltwch gyda Chyfarwyddwr cyfrwng Cymreag yr Adran, Dr Elin Royles.