Mrs Glesni Davies

Mrs Glesni Davies

Swyddog Gweithrediadau Academaidd

Manylion Cyswllt

Proffil

Mae Glesni Davies ar hyn o bryd ar secondiad mewnol fel Gweinyddydd Academaidd. Ymunodd Glesni â'r Adran ym Mehefin 2001 fel Ysgrifenyddes yr Israddedigion. Cyn hynny bu'n gweithio i'r Sefydliad Gwyddorau Biolegol.