Mae’r prisiau hyn yn gywir ar 01 Awst 2018

Costau argraffu, llungopïo a sganio - hunanwasanaeth

  Argraffu a llungopïo mewn du a gwyn Argraffu a llungopïo mewn lliw Sganio
A4 2c 4c Am ddim
A3 3c 5c Am ddim

Costau argraffu a llungopïo – gwasanaeth staff

Papur/cerdyn Du a gwyn Lliw
A4 5c 8c
A3 10c 15c

Costau Rhwymo

Dewis: Rhwymiad meddal £2.00
Dewis: Rhwymiad meddal Label meingefn - dim ond ar gyfer dogfennau sydd â 100 neu fwy o ddalennau £1.00
Dewis: Rhwymiad caled £9.00

Hyfforddiant Technoleg Gynorthwyol - Costau

Hyfforddiant Costau
Am bob sesiwn 1 awr o hyfforddiant £35 yr awr