Safonau Gwasanaeth

Amgylchedd
 • Mae Gwasanaethau Gwybodaeth yn darparu amgylchedd groesawgar i gefnogi ein defnyddwyr gyda’u hastudiaethau
Cyfathrebu
 • Yr ydym yn anelu at ateb 100% o ymholiadau i gyfeiriadau e-bost Gwasanaethau Gwybodaeth a chyfrifon cyfryngau chymdeithasol, o fewn 3 diwrnod, ond fel rheol byddwn yn ymateb o fewn 24 awr (oni bai am benwythnosau, dyddiau cau y Brifysgol a Gwyliau Banc)
 • Yr ydym yn anelu at ateb, o fewn oriau craidd, 85% neu fwy o alwadau i Wasanaethau Gwybodaeth ar 01970 622400
 • Bydd tudalennau gwe ac ein Cwestiynau Cyffredin yn cwrdd ag anghenion defnyddwyr
Cymorth a Chefnogaeth
 • Bydd cymorth a chefnogaeth ar gael o 08:30-17:00 yn ystod y tymor
 • Bydd pob myfyriwr newydd yn cael cynnig sesiwn ymgynefino i’w gyflwyno i wasanaethau ac adnoddau Gwasanaethau Gwybodaeth
 • Bydd 90% neu fwy o’n defnyddwyr yn fodlon gydag ansawdd y gwasanaeth a dderbynir wrth y desgiau ymholiadau  
Argaeledd Adnoddau TG
 • Bydd holl wasanaethau craidd TG ar gael 99% o’r amser yn ystod oriau craidd gyda’r mwyafrif o’r systemau ar gael 24/7 ar wahân i gyfnodau cynnal a chadw a gynlluniwyd o flaen llaw
 • Bydd 95% o’r cyfrifiaduron cyhoeddus yn gweithio ar unrhyw adeg
 • Mae Gwasanaethau Gwybodaeth yn darparu gwasanaeth di-wifr cyflym a dibynadwy sydd ar gael ar y campws ac ym mhob adeilad preswyl
Argaeledd Adnoddau Llyfrgell
 • Bydd llyfrau print ar gael i'w benthyca'n uniongyrchol o silffoedd y llyfrgell, trwy'r cynllun Clicio a Chasglu a phan fo'n briodol, y cynllun benthyca drwy'r post
 • Bydd Gwasanaethau Gwybodaeth yn gwella argaeledd llyfrau cwrs a thestunau angenrheidiol