Safonau Gwasanaeth

Amgylchedd
 • Mae Gwasanaethau Gwybodaeth yn darparu amgylchedd groesawgar gyda chymysgedd addas o fannau astudio ar gyfer grwpiau ac unigolion
Cyfathrebu
 • Yr ydym yn anelu at ateb 100% o ymholiadau i gyfeiriadau ebost Gwasanaethau Gwybodaeth a hysbysebwyd, a chyfrifon cyfryngau chymdeithasol, o fewn 3 diwrnod, ond fel rheol byddwn yn ymateb o fewn 24 awr (oni bai am benwythnosau, dyddiau cau y Brifysgol a Gwyliau Banc)
 • Yr ydym yn anelu at ateb, o fewn oriau craidd, 85% neu fwy o alwadau i Wasanaethau Gwybodaeth ar 01970 622400
 • Bydd tudalennau gwe a ChHA (Cwestiynnau a Holir yn Aml) GG yn cwrdd ag anghenion defnyddwyr
Cymorth a Chefnogaeth
 • Bydd cymorth a chefnogaeth ar gael o 08:30-22:00 yn ddyddiol yn ystod y tymor
 • Bydd pob myfyriwr newydd yn cael cynnig sesiwn gyfarwyddo yn cyflwyno ar wasanaethau ac adnoddau Gwasanaethau Gwybodaeth
 • Bydd 90% neu fwy o’n defnyddwyr yn fodlon gydag ansawdd y gwasanaeth a dderbynir wrth y desgiau ymholiadau 
Argaeledd Adnoddau TG
 • Bydd holl wasanaethau craidd TG ar gael 99% o’r amser yn ystod oriau craidd gyda’r mwyafrif o’r systemau ar gael 24/7 ar wahan i gyfnodau cynnal a chadw a gynlluniwyd.
 • Bydd 95% o’r cyfrifiaduron cyhoeddus yn gweithio ar unrhyw adeg
 • Mae Gwasanaethau Gwybodaeth yn darparu gwasanaeth di-wifr cyflym a dibynadwy sydd ar gael ar y campws ac ym mhob adeilad preswyl
 • Mae gwasanaethau llawn wedi’i staffio ar gael yn ystod  oriau craidd 09:00-17:00 dydd Llun – dydd Gwener yn ystod y tymor 
Argaeledd Adnoddau Llyfrgell
 • Bydd 99% o lyfrau ar y sillffoedd llyfrau a ddychwelyd yn ddiweddar o fewn awr o gael eu dychwelyd yn ystod oriau staffio.
 • Bydd Gwasanaethau Gwybodaeth yn gwella argaeledd llyfrau cwrs a thestunau anghenrheidiol
 • Mae gwasanaethau llawn wedi’i staffio ar gael yn ystod  oriau craidd 09:00-17:00 dydd Llun – dydd Gwener yn ystod y tymor

Adroddiad ar Safonau Gwasanaeth GG 2017-2018