Prif Ddangosyddion Perfformiad Gwasanaethau Gwybodaeth

 

Plan

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Rhagori mewn Gwasanaeth Cwsmeriaid

Boddhad â adroddwyd gan yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF) ar Adnoddau Llyfrgell a Gwasanaethau

88

89

92 

Boddhad gyda chefnogaeth trwy ebost, ffôn a desgiau

82.8

83.8

84.4

Boddhad gyda pha mor barod eu cymwynas yw staff GG

84.6

86.6

87.2

Boddhad gydag ansawdd y gwasanaeth a dderbynir oddi wrth staff GG 

82.2

85.6

85.4

Boddhad a adroddwyd gan Arolwg Defnyddwyr Gwasanaethau Gwybodaeth ar y gwasanaeth cyflawn

84.4

86.2

86.8

Galluogi Prifysgol Digidol

Boddhad â adroddwyd gan yr ACF ar adnoddau TG cyffredinol

92

90

90 

Boddhad gydag argraffu a llungopïo

81.4

79.2

79.8

Boddhad gyda’r gwasanaeth ebost

85.4

85.4

86.6

Boddhad gyda’r darpariaeth o gyfrifiaduron GG

80.2

82.8

81.8

Nifer o gyfrifiaduron i bob myfyriwr CALl (cyfwerth amser llawn)

1 : 7.97

1 : 7.15

 

Darparu Adnoddau Gwybodaeth i gwrdd ag anghenion Addysgu ac Ymchwilio

Deuynddiau electronig testun llawn – nifer o weithiau y llwythwyd i lawr y pen (yn ôl myfyriwr CALl)

98

99

 

Ceisiadau am ran e-lyfr yn ôl myfyriwr CALl

92

133

 

Ymweliadau i gatalog y llyfrgell yn ôl myfyriwr CALl

45

49

 

Gwella Addysgu trwy Dechnoleg

 

Boddhad gyda Blackboard

n/a

77.8

76.8

Mynediad i Blackboard yn ôl myfyriwr CALl

3,862

3,419

3,045

Recordiau a wnaed trwy Panopto

7,604

13,413

13,823

Eitemau a gyflwynwyd yn electronig ar gyfer asesiad (Turnitin)

52,351

55,554

56,129 

Cefnogi Ymchwil y Brifysgol a Gwella’r Effaith

Nifer o gofnodion allgynnyrch ymchwil a ddilyswyd gan GG ac a ychwanegwyd i’r Ystorfa Sefydliadol

5,561

   

Nifer o ddogfennau newydd mynediad agored yn yr Ystorfa Sefydliadol

636

   

Deuynddiau electronig testun llawn – nifer o weithiau y llwythwyd i lawr o’r Ystorfa Sefydliadol

112,005

96,429

63,961

Ymholiadau am Lyfrau Prin

127

158

 

Darparu Gofodau sy’n cwrdd ag anghenion Dysgwyr, Athrawon ac Ymchwilwyr

 

Boddhad â adroddwyd gan yr ACF ar adnoddau arbennigol ac ystalloedd

86

90

80 

Boddhad â adroddwyd gan yr ACF ar effeithiolrwydd yr Amserlen

83

79

77 

Boddhad gydag oriau agor y Llyfrgell

90.2

92.2

88.6

Boddhad gydag ystafelloedd cyfrifiaduron 24 awr

85

87.8

86.8

Boddhad gydag chysylltiadau rhyngrwyd neuaddau preswyl

75.8

71.8

79.6

Boddhad gydag gofodau astudio distaw

75.8

81.4

79.6

Boddhad gydag gofodau astudio grŵp

74.6

78.8

75.6

Boddhad gydag lefelau sŵn

70.2

77.8

76.4

Ymweliadau i’r llyfrgell yn ôl myfyriwr CALl

52

46

 

Ymweliadau blynyddol i Llyfrgell Hugh Owen

358,942

279,060

 

Ymweliadau blynyddol i Llyfrgell Thomas Parry

32,103

42,518

 

Ymweliadau blynyddol i Llyfrgell Gwyddorau Ffisegol

5,640

3,592