Prif Ddangosyddion Perfformiad Gwasanaethau Gwybodaeth

Dangosydd Perfformiad Allweddol

Cyfartaledd y sector

2021

2022

2023

Boddhad a adroddwyd gan yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF) ar Adnoddau Llyfrgell a Gwasanaethau

 89

79 87 93

Boddhad a adroddwyd gan yr ACF ar adnoddau TG cyffredinol

84

80 86 89

Boddhad a adroddwyd gan yr ACF ar adnoddau arbenigol ac ystafelloedd

86

 87 89 89

Boddhad a adroddwyd gan Arolwg Defnyddwyr Gwasanaethau Gwybodaeth ar y gwasanaeth cyflawn

 

87

87

86