Prif Ddangosyddion Perfformiad Gwasanaethau Gwybodaeth

Dangosydd Perfformiad Allweddol

Targed

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

2020 - 21

2021 - 22

Boddhad a adroddwyd gan yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF) ar Adnoddau Llyfrgell a Gwasanaethau

 83

89

92 

92

93

79  87

Boddhad a adroddwyd gan yr ACF ar adnoddau TG cyffredinol

90 

90

90 

93

94

80  86

Boddhad a adroddwyd gan yr ACF ar adnoddau arbenigol ac ystafelloedd

80 

90

80 

93

93

79   87

Boddhad a adroddwyd gan yr ACF ar effeithiolrwydd yr Amserlen

77 

79

79

84

82

80  78

Boddhad a adroddwyd gan Arolwg Defnyddwyr Gwasanaethau Gwybodaeth ar y gwasanaeth cyflawn

 

86.2

86.8

88

 89

86

87