Prif Ddangosyddion Perfformiad Gwasanaethau Gwybodaeth

Dangosydd Perfformiad Allweddol

Cyfartaledd y sector

2020 - 21

2021 - 22

2022-2023

Boddhad a adroddwyd gan yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF) ar Adnoddau Llyfrgell a Gwasanaethau

 89

79  87 93

Boddhad a adroddwyd gan yr ACF ar adnoddau TG cyffredinol

84

80  86 89

Boddhad a adroddwyd gan yr ACF ar adnoddau arbenigol ac ystafelloedd

86

79   87 89

Boddhad a adroddwyd gan yr ACF ar effeithiolrwydd yr Amserlen

77 

80  78 N/A

Boddhad a adroddwyd gan Arolwg Defnyddwyr Gwasanaethau Gwybodaeth ar y gwasanaeth cyflawn

 

86

87

87