Prif Ddangosyddion Perfformiad Gwasanaethau Gwybodaeth

 

Cynllun

2016-17

2017-18

2018-19

Rhagori mewn Gwasanaeth Cwsmeriaid

Boddhad â adroddwyd gan yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF) ar Adnoddau Llyfrgell a Gwasanaethau

89

92 

92

Boddhad gyda chefnogaeth trwy ebost, ffôn a desgiau

83.8

84.4

86.2

Boddhad gyda pha mor barod eu cymwynas yw staff GG

86.6

87.2

89.4

Boddhad gydag ansawdd y gwasanaeth a dderbynir oddi wrth staff GG 

85.6

85.4

87.2

Boddhad a adroddwyd gan Arolwg Defnyddwyr Gwasanaethau Gwybodaeth ar y gwasanaeth cyflawn

86.2

86.8

88

Galluogi Prifysgol Digidol

Boddhad â adroddwyd gan yr ACF ar adnoddau TG cyffredinol

90

90 

93

Boddhad gydag argraffu a llungopïo

79.2

79.8

84.4

Boddhad gyda’r gwasanaeth ebost

85.4

86.6

86.6

Boddhad gyda’r darpariaeth o gyfrifiaduron GG

82.8

81.8

84

Nifer o gyfrifiaduron i bob myfyriwr CALl (cyfwerth amser llawn)

1 : 7.15

1 : 9.7  1 : 8.8 

Darparu Adnoddau Gwybodaeth i gwrdd ag anghenion Addysgu ac Ymchwilio

Deuynddiau electronig testun llawn – nifer o weithiau y llwythwyd i lawr y pen (yn ôl myfyriwr CALl)

99

116  136 

Ceisiadau am ran e-lyfr yn ôl myfyriwr CALl

133

163  207

Ymweliadau i gatalog y llyfrgell yn ôl myfyriwr CALl

49

50  54 

 

 

Gwella Addysgu trwy Dechnoleg

 

 

 

 

Dod o hyd i'ch ffordd o amgylch Blackboard (arfer bod "Boddhad gyda Blackboard" 2017-18)

77.8

76.8

79.4

Mynediad i Blackboard yn ôl myfyriwr CALl

3,419

3,045

4,000

Recordiau a wnaed trwy Panopto

13,413

13,823

13,560

Eitemau a gyflwynwyd yn electronig ar gyfer asesiad (Turnitin)

55,554

56,129 

56,623 

Cefnogi Ymchwil y Brifysgol a Gwella’r Effaith

 

Deuynddiau electronig testun llawn – nifer o weithiau y llwythwyd i lawr o’r Ystorfa Sefydliadol

 

96,429

63,961

26,352
Ymholiadau am Lyfrau Prin

158   186

Darparu Gofodau sy’n cwrdd ag anghenion Dysgwyr, Athrawon ac Ymchwilwyr

Boddhad â adroddwyd gan yr ACF ar adnoddau arbennigol ac ystalloedd

90

80 

93

Boddhad â adroddwyd gan yr ACF ar effeithiolrwydd yr Amserlen

79

77 

84

Boddhad gydag oriau agor y Llyfrgell

92.2

88.6

93.4

Boddhad gydag ystafelloedd cyfrifiaduron 24 awr

87.8

86.8

89.4

Boddhad gydag chysylltiadau rhyngrwyd neuaddau preswyl

71.8

79.6

83.8

Boddhad gydag gofodau astudio distaw

81.4

79.6

81.8

Boddhad gydag gofodau astudio grŵp

78.8

75.6

80.2

Boddhad gydag lefelau sŵn

77.8

76.4

77.2

Ymweliadau i’r llyfrgell yn ôl myfyriwr CALl

46

n/k  46.9 

Ymweliadau blynyddol i Llyfrgell Hugh Owen

279,060

n/k  275,852 

Ymweliadau blynyddol i Llyfrgell Gwyddorau Ffisegol

3,592

n/k  24,735