Gwobrau

Ebrill 2016

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth wedi ennill Gwobr Aur yn y rhaglen Effaith Gwyrdd.

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth wedi cymryd rhan yn y rhaglen Effaith Gwyrdd ers i’r Brifysgol ddechrau cymryd rhan yn 2013. Enillodd wobr arian yn 2014 a gwobr aur yn 2015, ac enillodd wobr arbennig am gyflwyno cynllun blwch llysiau organig yn 2014. Mae Gwasanaethau Gwybodaeth yn un o’r adrannau mwyaf yn y Brifysgol sy’n cymryd rhan weithredol yn y rhaglen Effaith Gwyrdd. Mae’n anelu at leihau ôl troed carbon y Brifysgol ac effeithiau amgylcheddol eraill drwy annog, gwobrwyo a dathlu ymarferion amgylcheddol da.

THELMA Award Winner logo

Mehefin 2015

Mae partneriaeth sy’n cynnwys gwasanaethau llyfrgell Prifysgol Aberystwyth yn dathlu llwyddiant yng Ngwobrau Arweinyddiaeth a Rheolaeth Addysg Uwch Times Higher Education 2015.

Mae Gwobrau Arweinyddiaeth a Rheolaeth Addysg Uwch y Times Higher Education yn cydnabod rhagoriaeth mewn rheolaeth ac arweiniad ymysg sefydliadau addysg uwch yn y Deyrnas Gyfunol.

Mae Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru (WHELF) – sydd yn cynnwys Llyfrgell Genedlaethol Cymru, pob hun o’r 10 sefydliad addysg uwch yng Nghymru a llyfrgelloedd Cymreig y Gwasanaeth Iechyd Gwladol – yn bartneriaeth a sefydlwyd er mwyn darparu system rheoli llyfrgell ar gyfer yr holl wlad.

Hwn yw’r prosiect cyntaf o’i fath yn y DG a chafodd gefnogaeth trwy gyllid gan CyMAL (Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd Cymru) a Jisc (Joint Information Systems Committee).

Disgrifiwyd y system gan feirniaid y Gwobrau fel “prosiect uchelgeisiol” ac roeddent yn llawn edmygedd o botensial y cynllun i ehangu mynediad i adnoddau, wrth leihau costau caffael ac isadeiledd. 

Bydd y system reoli llyfrgell newydd yn cael ei chyflwyno’r raddol ar draws y wlad, a bydd Prifysgol Aberystwyth yn dechrau ei defnyddio ar yr 20fed o Orffennaf 2015.  Bydd y system yn weithredol ar draws holl sefydliadau WHELF a llyfrgelloedd y GIG Cymreig (trwy Brifysgol Caerdydd) erbyn diwedd 2016.

Customer Service Excellence Logo

Ail-ddilysu Ebrill 2017

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth wedi cyrraedd safon Rhagoriaeth mewn Gwasanaethau i Gwsmeriaid, sef nod barcud cenedlaethol Llywodraeth y DU. Mae’r aseswyr yn mesur pump o feini prawf, sef dealltwriaeth cwsmeriaid, diwylliant y sefydliad, gwybodaeth a mynediad, darparu yn ogystal â phrydlondeb ac ansawdd y gwasanaeth. Llwyddodd Gwasanaethau Gwybodaeth i gydymffurfio a phob un o’r 57 elfen yn y safon, sy’n gyflawniad ardderchog o ystyried mai dyma cynnig cyntaf GG at achrediad. Nodwyd nifer o gryfderau yn yr adroddiad:

“Roedd yna ganmoliaeth i’r cymylau ar gyfer staff Gwasanaethau Gwybodaeth, oddi wrth cwsmeriaid a phartneriaid. Mae hyn yn cael ei gefnogi gan adborth o’r gweithgareddau siopa dirgel, yr arolwg defnyddwyr, data wythnos sampl a chrynodebau cwarterol o sylwadau. ‘Dydan nhw methu gwneud digon i chi’ adborth gan fyfyriwr. ‘Mae nhw yn barod i roi cyngor ac i ddangos i chi drosod a drosodd nes eich bod yn hapus’ adborth gan fyfyriwr (2.2.2)”

Mae Rhagoriaeth mewn Gwasanaethau i Gwsmeriaid yn arddangos ymrwymiad Gwasanaethau Gwybodaeth i barhau i wella ein gwasanaeth i’n holl gwsmeriaid. Ym 2017 dyfarnwyd 7 Rhagoriaeth Uwch i Wasnaethau Gwybodaeth - dyma'r meysydd lle'r ydym yn dangos ein bod yn torri tir newydd neu lle yr ydym yn cael ein hystyried yn arweinydd yn ein sector.