Dr Gwyn Griffith

Dr Gwyn Griffith

Lecturer in Criminology

Adran Y Gyfraith a Throseddeg

Manylion Cyswllt

Noder: Mae gwybodaeth ychwanegol neu manylach ar y fersiwn Saesneg o'r proffil hwn.

Cyhoeddiadau

Beardmore, T, Collier, W, Olusanya, O, Griffith, G, Knapp, VJ & Baldwin, A 2024, 'The positive impact of legal advice and services on the mental wellbeing of UK veterans', International Journal of the Legal Profession. 10.1080/09695958.2024.2351875
Collier, W, Olusanya, O, Griffith, G, Knapp, VJ, Šmid, L & Snook, C 2023, 'Legal help-seeking behaviour among veterans: the link between time elapsed in seeking help and legal options to address a legal matter', International Journal of the Legal Profession, vol. 30, no. 1, pp. 23-35. 10.1080/09695958.2023.2190897
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil