Canolfan Gerdd

Y Ganolfan

Lleolir Y Ganolfan Gerdd ar lawr gwaelod yr Hen Goleg yn Stryd y Brenin. Edrychwch ar beth sy’n digwydd a dewch i ymuno â ni.
Wrth ddod i mewn drwy’r brif fynedfa, trowch i’r chwith i fynd i Swyddfa’r Ganolfan Gerdd, yr Ystafelloedd Ymarfer, y Llyfrgell a’r Stiwdio, a throwch i’r dde i fynd i’r Neuadd.

Mae cenedlaethau o fyfyrwyr wedi darganfod rhin arbennig cerddoriaeth yn Aberystwyth. Mae’n le da i astudio, yn lle da i fyw ac yn lle arbennig iawn ar gyfer cerddoriaeth.

Hyfforddiant ac Ymarfer

Mae gwersi unigol ar gael ac mae lleoedd i ymarfer ar gael yn y Ganolfan Gerdd.

Ysgoloriaethau Cerdd

Mae Ysgoloriaethau cerdd ar gael i fyfyrwyr israddedig ac uwchraddedig amser llawn sydd wedi cael cynnig o unrhyw fath. 

Y Cerdyn Cerdd

Mae'r Cerdyn Cerdd yn eich galluogi i fanteisio ar holl weithgareddau ac adnoddau’r Ganolfan Gerdd:

  • myfyrwyr £10
  • pawb arall £20 (£15)