Canolfan Gerdd

Y Ganolfan

Lleolir Y Ganolfan Gerdd ar lawr gwaelod yr Hen Goleg yn Stryd y Brenin. Edrychwch ar beth sy’n digwydd a dewch i ymuno â ni.
Wrth ddod i mewn drwy’r brif fynedfa, trowch i’r chwith i fynd i Swyddfa’r Ganolfan Gerdd, yr Ystafelloedd Ymarfer, y Llyfrgell a’r Stiwdio Gerdd, a throwch i’r dde i fynd i’r Hen Neuadd.

Cyfoeth y bywyd cerddorol yw un o gryfderau mawr Aberystwyth a'r Brifysgol. Mae agosatrwydd y lle yn sbarduno pethau i ddigwydd. Cafodd cenedlaethau o fyfyrwyr brofiad o ansawdd arbennig y gerddoriaeth yn Aberystwyth. Nid lle da iawn i fyw ac astudio yn unig yw Aber ond lle arbennig iawn i greu cerddoriaeth.

Hyfforddiant ac Ymarfer

Mae gwersi unigol ar gael ac mae lleoedd i ymarfer ar gael yn y Ganolfan Gerdd.

Ysgoloriaethau Cerdd

Mae Ysgoloriaethau cerdd ar gael i fyfyrwyr israddedig ac uwchraddedig amser llawn sydd wedi cael cynnig o unrhyw fath. 

Y Cerdyn Cerdd

Mae'r Cerdyn Cerdd yn eich galluogi i fanteisio ar holl weithgareddau ac adnoddau’r Ganolfan Gerdd:

  • myfyrwyr £10
  • pawb arall £20 (£15)