Canolfan Gerdd

Hyfforddiant ac Ymarfer

Mae gwersi unigol ar gael ac mae lleoedd i ymarfer ar gael yn y Ganolfan Gerdd.

Ysgoloriaethau Cerdd

Mae Ysgoloriaethau cerdd ar gael i fyfyrwyr israddedig ac uwchraddedig amser llawn sydd wedi cael cynnig o unrhyw fath. 

 

Y Cerdyn Cerdd

Mae'r Cerdyn Cerdd yn eich galluogi i fanteisio ar holl weithgareddau ac adnoddau’r Ganolfan Gerdd:

  • myfyrwyr a disgyblion ysgol £15
  • staff a chonsesiynau £22
  • pawb arall £25