Ysgoloriaethau Cerdd

£650 y flwyddyn

Mae’r Ysgoloriaethau Cerddoriaeth ar gyfer chwaraewyr o offerynnau cerddorfa/band neu gantorion (ar y cyd ag offeryn) profiadol sy’n gallu cyfrannu’n weithredol at gerddorfeydd, bandiau, corau ac ensemblau eraill y Brifysgol. 

Cânt eu dyfarnu ar sail clyweliad cystadleuol i fyfyrwyr newydd mewn unrhyw ddisgyblaeth (israddedig neu uwchraddedig), a dyfernir y bwrsariaethau hyn am hyd y cwrs. Mae’r bwrsariaethau ar gael i’r rhai sydd wedi gwneud cais i Aberystwyth erbyn y dyddiad cau, sef 15 Mehefin yn y flwyddyn mynediad, ac yn rhoi Aberystwyth yn ddewis cadarn.

Dyma rai o fanteision yr Ysgoloriaethau Cerddoriaeth:

  • £650 y flwyddyn (pedwar bwrsariaeth neu fwy ar gael bob blwyddyn).
  • Aelodaeth rhad ac am ddim i holl ensemblau'r Ganolfan Gerdd neu ensemblau cysylltiedig (gan gynnwys cerddorfeydd, bandiau ac ati).
  • Cyfle i ddefnyddio adnoddau ymarfer a llyfrgell ac adnoddau priodol eraill y Ganolfan Gerdd yn rhad ac am ddim.
  • Sicrwydd o lety mewn Neuadd Breswyl/eiddo a reolir gan y Brifysgol am hyd y cwrs.*

* Er mwyn cadarnhau eich sicrwydd o le yn llety’r brifysgol, mae’n rhaid i chi wneud cais am lety ar gyfer y flwyddyn academaidd ganlynol o fewn y dyddiadau a hysbysebir gan y Swyddfa Llety ar gyfer myfyrwyr sy’n dychwelyd. 

Gallwch gael ffurflenni cais, y rheoliadau a manylion pellach am yr ysgoloriaethau drwy gysylltu â’r Cyfarwyddwr Cerdd.

Ffurflen gais a rheoliadau'r Ysgoloriaethau Cerdd

 

 

Gellir dal Ysgoloriaethau Cerdd ynghyd ag unrhyw grantiau eraill.