Y Ganolfan

Cyfoeth y bywyd cerddorol yw un o gryfderau mawr Aberystwyth a'r Brifysgol.

Mae agosatrwydd y lle yn sbarduno pethau i ddigwydd. Cafodd cenedlaethau o fyfyrwyr brofiad o ansawdd arbennig y gerddoriaeth yn Aberystwyth. Nid lle da iawn i fyw ac astudio yn unig yw Aber ond lle arbennig iawn i greu cerddoriaeth.

Oherwydd pandemig COVID-19, yn ogystal â chau’r Hen Goleg dros dros, rydym wrthi ar hyn o bryd yn negodi gofod newydd ar gyfer ein darpariaeth Cerdd.

Stafelloedd Ymarfer

Rydym yn y broses o drefnu stafelloedd ymarfer i fyfyrwyr ar Gampws Penglais a byddwn yn cadarnhau’r manylion cyn gynted a phosib.

Ein Hanes

Mae gan Aberystwyth hanes cerddorol hir a nodedig. Ymhell dros ganrif yn ôl sefydlodd Coleg y Brifysgol un o adrannau cerdd cyntaf Prydain. Datblygodd fywyd cerddorol y Coleg, yn gyntaf o dan yr Athro Joseph Parry, ac erbyn y 1920au roedd Aberystwyth yn ganolbwynt cerddorol arwyddocaol. Roedd amryw o gewri’r byd cerddorol yn arbennig o hoff o Aberystwyth, gan gynnwys Elgar, Vaughan Williams a Holst.

Nid yw’r Brifysgol bellach yn cynnig gradd mewn cerddoriaeth, ond rydym yn dal i werthfawrogi pwysigrwydd bywyd cerddorol egnïol – wedi’r cyfan, mae cerddoriaeth yn bwysig.