Y Ganolfan

Cyfoeth y bywyd cerddorol yw un o gryfderau mawr Aberystwyth a'r Brifysgol.

Mae agosatrwydd y lle yn sbarduno pethau i ddigwydd. Cafodd cenedlaethau o fyfyrwyr brofiad o ansawdd arbennig y gerddoriaeth yn Aberystwyth. Nid lle da iawn i fyw ac astudio yn unig yw Aber ond lle arbennig iawn i greu cerddoriaeth.

Mae'r Hen Goleg wedi cau ar gyfer gwaith adnewyddu ac mae holl weithgareddau'r Ganolfan Gerdd wedi'u gohirio hyd nes y cadarnheir gofod dros dro ar gyfer y gweithgareddau amrywiol a oedd ar gael. Yn ogystal, mae prif weithgareddau'r ganolfan wedi'u gohirio oherwydd cyfyngiadau'r Llywodraeth ynghylch cynulliadau.

 

Stafelloedd Ymarfer

Mae'r Gyfadran yn gweithio gyda'n tim Ystadau i ddarganfod lleoedd ymarfer unigol ar gyfer myfyrwyr yn benodol yn y lle cyntaf. Rydym yn rhagweld y bydd nifer cyfyngedig o ystafelloedd ymarfer ar gael erbyn dechrau mis Tachwedd, ond byddwn yn diweddaru'r wefan pan fydd gennym fwy o wybodaeth am hyn.

Ein Hanes

Mae gan Aberystwyth hanes cerddorol hir a nodedig. Ymhell dros ganrif yn ôl sefydlodd Coleg y Brifysgol un o adrannau cerdd cyntaf Prydain. Datblygodd fywyd cerddorol y Coleg, yn gyntaf o dan yr Athro Joseph Parry, ac erbyn y 1920au roedd Aberystwyth yn ganolbwynt cerddorol arwyddocaol. Roedd amryw o gewri’r byd cerddorol yn arbennig o hoff o Aberystwyth, gan gynnwys Elgar, Vaughan Williams a Holst.

Nid yw’r Brifysgol bellach yn cynnig gradd mewn cerddoriaeth, ond rydym yn dal i werthfawrogi pwysigrwydd bywyd cerddorol egnïol – wedi’r cyfan, mae cerddoriaeth yn bwysig.