Y Ganolfan

Cyfoeth y bywyd cerddorol yw un o gryfderau mawr Aberystwyth a'r Brifysgol.

Mae agosatrwydd y lle yn sbarduno pethau i ddigwydd. Cafodd cenedlaethau o fyfyrwyr brofiad o ansawdd arbennig y gerddoriaeth yn Aberystwyth. Nid lle da iawn i fyw ac astudio yn unig yw Aber ond lle arbennig iawn i greu cerddoriaeth.

Lleolir Y Ganolfan Gerdd ar lawr gwaelod yr Hen Goleg yn Stryd y Brenin. Edrychwch ar beth sy’n digwydd a dewch i ymuno â ni.

Wrth ddod i mewn drwy’r brif fynedfa, trowch i’r chwith i fynd i Swyddfa’r Ganolfan Gerdd, yr Ystafelloedd Ymarfer, y Llyfrgell a’r Stiwdio Gerdd, a throwch i’r dde i fynd i’r Hen Neuadd.

 

Oriau Agor Swyddfa'r Ganolfan Gerdd

Dydd Llun 10yb - 2yp

Dydd Mawrth a Dydd Mercher 10yb - 4yp

Dydd Iau a Dydd Gwener 10yb - 1yp

 

Oriau Agor yr Hen Goleg (ar gyfer defnyddio'r Ystafelloedd Ymarfer)

Yn ystod y tymor

O ddydd Llun i ddydd Gwener 9yb - 9yh

Dydd Sadwrn 10yb - 3.30yp

Y tu allan i'r tymor

O ddydd Llun i ddydd Gwener 9yb - 6.30yh

 

Rhaid bod allan o'r Ystafelloedd Ymarfer o leiaf bum munud cyn yr oriau cau a nodir uchod.

Os ydych yn awyddus i chwarae, canu neu wrando ar gerddoriaeth, dewch i’r Ganolfan Gerdd i weld beth sydd gennym i’w gynnig. Mae digonedd o bethau ar y gweill – felly peidiwch â cholli cyfle!

Un o gryfderau Aberystwyth a’r Brifysgol yw’r bywyd cerddorol ardderchog sydd ar gael yma. Mae cymeriad clòs y lle yn hybu gweithgarwch. Mae cenedlaethau o fyfyrwyr wedi darganfod rhin arbennig cerddoriaeth yn Aberystwyth. Mae’n lle da i astudio, yn lle da i fyw ac yn lle arbennig iawn ar gyfer cerddoriaeth.

Mae Canolfan Gerdd y Brifysgol yn hyrwyddo rhaglen eang i berfformwyr a gwrandawyr. Mae’r Ganolfan wedi’i lleoli'n agos at lan y môr yn Hen Goleg, ac mae ganddi ystafelloedd ymarfer ac ystafelloedd dysgu. Mae’n ganddi hefyd sawl piano, organ dau seinglawr electronig, telyn, harpsicord ac organ siambr, yn ogystal ag offerynnau taro ac offerynnau eraill. Mae’r Llyfrgell Gerddoriaeth yn cynnwys casgliad mawr o gerddoriaeth ddalen, sy’n cynnwys detholiad arbennig o dda o gerddoriaeth siambr a cherddorfaol. Mae llyfrau cerddoriaeth ar gael yn Llyfrgell Hugh Owen ac, wrth gwrs, mae adnoddau dihafal Llyfrgell Genedlaethol Cymru wrth law. Mae rhai o’r neuaddau preswyl yn cynnwys pianos ac adnoddau ymarfer ar gyfer unigolion a grwpiau. 

Ein Hanes

Mae gan Aberystwyth hanes cerddorol hir a nodedig. Ymhell dros ganrif yn ôl sefydlodd Coleg y Brifysgol un o adrannau cerdd cyntaf Prydain. Datblygodd fywyd cerddorol y Coleg, yn gyntaf o dan yr Athro Joseph Parry, ac erbyn y 1920au roedd Aberystwyth yn ganolbwynt cerddorol arwyddocaol. Roedd amryw o gewri’r byd cerddorol yn arbennig o hoff o Aberystwyth, gan gynnwys Elgar, Vaughan Williams a Holst.

Nid yw’r Brifysgol bellach yn cynnig gradd mewn cerddoriaeth, ond rydym yn dal i werthfawrogi pwysigrwydd bywyd cerddorol egnïol – wedi’r cyfan, mae cerddoriaeth yn bwysig.