Myfyrwraig yn ymuno â phanel beirniadu llyfrau plant

31 Hydref 2016

Jenna Hughes, myfyrwraig Astudiaethau Plentyndod, wedi’i dewis i fod yn aelod o banel beirniadu gwobrau Tir na n-Og 2016.

Ethol Athro o Aber yn Gymrawd Academi’r Gwyddorau Cymdeithasol

27 Hydref 2016

Mae'r Athro Paul A. Ghuman yn o bedwar academydd o Gymru i gael ei wneud yn Gymrawd eleni.

Hyrwyddwr Amrywiaeth Mis Hanes Pobl Dduon

26 Hydref 2016

Canmol Prifysgol Aberystwyth am ei gwaith yn hyrwyddo Mis Hanes Pobl Ddu gyda rhaglen o weithgareddau.

Darlith Goffa EH Carr

25 Hydref 2016

Warden Coleg St Anthony, Rhydychen ac arbenigwr blaenllaw ar hanes a chysylltiadau rhyngwladol, Yr Athro Margaret MacMillan, sy'n traddodi'r ddarlith eleni.

Teulu myfyrwraig yn dweud diolch gyda choed

25 Hydref 2016

Rhieni myfyrwraig raddedig o Aberystwyth yn cyflwyno coed yn rhodd i barc natur lleol i ddiolch am addysg ardderchog eu merch.

Hacio’r Bwmpen

24 Hydref 2016

Cyfle i ddysgu am gylchedau a rhaglennu cyfrifiadurol wrth greu llusern pwmpen yn ein gweithdy Calan Gaeaf arbennig.

Derbyn £1.83m ar gyfer tanwydd a chemegolion mwy gwyrdd a rhatach

20 Hydref 2016

Mae gwyddonwyr yn Athrofa’r Gwyddorau Biolegol Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) ym Mhrifysgol Aberystwyth i dderbyn cyllid gan y fenter ariannu y DG-Brasil ar gyfer prosiect a arweinir gan Brifysgol Caerfaddon (DG) a Phrifysgol Estadual de Campinas (Brasil) i ddatblygu proses sydd yn fwy cost-effeithiol ar gyfer cynhyrchu biodanwydd a chemegau o ddeunydd planhigion.

Dathlu llwyddiant dysgu gydol oes yn Aber

21 Hydref 2016

Seremoni arbennig i wobrwyo myfyrwyr Dysgu Gydol Oes a Chymraeg i Oedolion ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Awdur o Geredigion yw Cymrawd Ysgrifennu newydd y Brifysgol

19 Hydref 2016

Mae Cynan Jones wedi ei bynodi yn Gymrawd Ysgrifennydd y Gronfa Lenyddol Frenhinol.

BEACON Cymru yn gyd-sylfaenydd cynghrair newydd lansio i gefnogi twf bio-economi'r DG

19 Hydref 2016

Mae prosiect arobryn BEACON Cymru yn un o bum canolfan ymchwil a datblygu  sefydlog ar draws y DG sydd yn cyhoeddi cynghrair newydd heddiw - BioPilotsUK.

Athro yn y Gyfraith yn Aberystwyth wedi'i enwebu i'w ailethol i gorff hawliau dynol Ewropeaidd

18 Hydref 2016

Mae'r Athro Ryszard Piotrowicz o Ysgol y Gyfraith, Aberystwyth, wedi'i enwebu i wasanaethu am ail dymor yn aelod o gorff Cyngor Ewrop sy'n ymladd yn erbyn masnachu pobl.

Darlith Bywgraffydd Keats yn yr Hen Goleg

18 Hydref 2016

Bydd yr Athro Nicholas Roe yn cyflwyno'r ddarlith ar ddydd Mercher 19 Hydref.

Lansio dwy gyfres ddarllen newydd sbon i blant sy’n dysgu Cymraeg fel ail iaith

17 Hydref 2016

CAA (Cyhoeddwr Adnoddau Addysg), Prifysgol Abertystwyth, yn lansio dwy gyfres o lyfrau ar gyfer plant sy’n dysgu darllen Cymraeg fel ail iaith ar Ddydd Mercher 19 Hydref.

Penodi Penseiri Pantycelyn

14 Hydref 2016

Prifysgol Aberystwyth yn penodi tîm o benseiri cyfrwng Cymraeg i weithio ar gynlluniau manwl i ailddatblygu neuadd Pantycelyn.

Darlith Goffa David Trotter

14 Hydref 2016

Caiff y ddarlith goffa gyntaf ei thraddodi gan yr Athro Frankwalt Möhren, Heidelberg, nos Wener 14 Hydref.

Prifysgol Aberystwyth yn dathlu Diwrnod y Sylfaenwyr

14 Hydref 2016

Cyfle i adlewyrchu dros lwyddiannau oll y Brifysgol ers 1872.

Gwyddonwyr Aberystwyth yn cynnig cwrs ar fregusrwydd

13 Hydref 2016

Bydd y cwrs yn cychwyn ar y 29ain o Hydref fel rhan o EITHealth, un o'r mentrau gofal iechyd mwyaf ledled y byd.

Llywodraeth Iwerddon yn cefnogi dysgu Gwyddeleg Modern yn Aber

13 Hydref 2016

Mae Llywodraeth Iwerddon wedi gwobrwyo'r Adran  y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd.

Myfyrwyr Aber yn Pasadena ar gyfer prif gynhadledd planedau’r byd

13 Hydref 2016

Myfyrwyr PhD o'r Brifysgol yn mynychu cynhadledd planedau fwya'r byd yn yr Unol Daleithiau

Yr Athro Jeremy Black i draddodi Darlith Flynyddol uchel ei bri Kenneth N. Waltz

10 Hydref 2016

Bydd yr hanesydd disglair yr Athro Jeremy Black yn traddodi darlith Kenneth N. Waltz eleni, ddydd Iau 13 Hydref

Cefn y Llwyfan: Printiau a lluniau gan John Vivian Roberts

10 Hydref 2016

Mae arddangosfa o brintiau a lluniau gan yr arlunydd a'r wneuthurwr printiau John Vivian Roberts (1923-2003) yn agor yn Oriel Ysgol Gelf Prifysgol Aberystwyth.

Rali GB Cymru yn dod i Brifysgol Aberystwyth

07 Hydref 2016

Cynnig o brofiad gwaith i fyfyrwyr mewn digwyddiad rhyngwladol.

Cynllun mentora ieithoedd modern yn targedu mwy o ysgolion

07 Hydref 2016

Am yr ail flwyddyn, myfyrwyr Aber yn rhan o gynllun i fynd i’r afael â’r ‘dirywiad difrifol’ yn nifer y disgyblion sy’n dewis ieithoedd tramor modern yng Nghymru.

Cnoi Cil ar Ddiwrnod Bwyd y Byd

06 Hydref 2016

Uwchraddedigion IBERS yn trefnu digwyddiadau Diwrnod Bwyd y Byd.

Arddangosfa gelf yn dathlu proses brintio arloesol gan diwtor o Aber

05 Hydref 2016

Arddangosfa ar fformiwla chwyldroadol Andrew Baldwin.

Astudiaeth i gamdrin pobl hŷn yn penodi swyddog cefnogi newydd

04 Hydref 2016

Swyddogion Cefnogi yn cael eu penodi i weithio ar brosiect arloesol.

Clinig cyngor cyfreithiol yn Ysgol y Gyfraith Aberystwyth

03 Hydref 2016

Modiwl newydd i'r Ysgol y Gyfraith yn cynnig cyngor am ddim ar gyfraith teulu

Dathlu Wythnos y Gofod yn Aber

03 Hydref 2016

Arddangosfa arallfydol yn yr Hen Goleg i nodi Wythnos Gofod y Byd.

Podlediad Panel Brexit

05 Hydref 2016

Panel o arbenigwyr yn trafod goblygiadau Brexit mewn digwyddiad cyhoeddus yn yr Hen Goleg.

Canolfan Wybodaeth newydd ar gyfer Gwleidyddiaeth Ryngwladol

05 Hydref 2016

Mae Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol Prifysgol Aberystwyth wedi lansio canolfan ymchwil newydd.