Trafod manylion gradd milfeddygaeth ar y cyd yn Aberystwyth

Rhannu Aberystwyth University - facebook Aberystwyth University - twitter Aberystwyth University - google+ Aberystwyth University - email

19 Rhagfyr 2017

Chwith i’r dde: Yn y llun ar ôl y cyfarfod ymgynghori mae'r Athro John Grattan, Dirprwy Is-Ganghellor ym Mhrifysgol Aberystwyth; Yr Athro Will Haresign, Canolfannau Gwyddoniaeth Milfeddygol Cymru; Dr Robert Abayasekara, RVC; Kate Sullivan, Milfeddygon Ystwyth; Hazel Wright, Undeb Amaethwyr Cymru; Les Eckford, Cymdeithas Milfeddygol Prydain; Phil Thomas, Iechyd Da; Dr Mike Rose, IBERS.
Chwith i’r dde: Yn y llun ar ôl y cyfarfod ymgynghori mae'r Athro John Grattan, Dirprwy Is-Ganghellor ym Mhrifysgol Aberystwyth; Yr Athro Will Haresign, Canolfannau Gwyddoniaeth Milfeddygol Cymru; Dr Robert Abayasekara, RVC; Kate Sullivan, Milfeddygon Ystwyth; Hazel Wright, Undeb Amaethwyr Cymru; Les Eckford, Cymdeithas Milfeddygol Prydain; Phil Thomas, Iechyd Da; Dr Mike Rose, IBERS.

Cafodd cynlluniau i ddod â hyfforddiant meddygaeth filfeddygol i Aberystwyth eu trafod mewn cyfarfod bord gron arbennig gyda chynrychiolwyr o'r sector milfeddygol ac iechyd anifeiliaid yng Nghymru.

Clywodd y cyfarfod ymgynghori sut mae Prifysgol Aberystwyth a'r Coleg Milfeddygol Brenhinol yr RVC yn Llundain yn cydweithio ar gynigion ar gyfer gradd BvetMed ar y cyd.

Ymhlith y sefydliadau a gynrychiolwyd yn y digwyddiad roedd Cymdeithas Milfeddygol Prydain, consortiwm milfeddygon annibynnol Iechyd Da, yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion, Undeb Amaethwyr Cymru, Canolfan Wyddoniaeth Filfeddygol Cymru, Cymdeithas Milfeddygol Moch, Cymdeithas Milfeddygol Defaid, Cymdeithas Ceffylau Prydain, Cyswllt Ffermio, yr RSPCA ac eraill.

Wrth agor y cyfarfod, dywedodd yr Athro John Grattan, Dirprwy Is-Ganghellor ar gyfer Profiad y Myfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth: “Rydyn ni gyd yn cytuno fel academyddion a gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant fod angen darpariaeth hyfforddiant milfeddygol o ansawdd uchel yng Nghymru. Mae'r economi wledig yn dibynnu'n fawr ar gynhyrchu anifeiliaid ond ar hyn o bryd, nid oes unrhyw gyfleoedd hyfforddi milfeddygon yng Nghymru.

“Mewn ymateb i'r angen hwn, mae cynrychiolwyr o Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) a'r RVC yn trafod manylion darparu gradd BVetMed ar y cyd a byddwn yn parhau i fireinio ein cynigion dros y misoedd nesaf. Byddwn hefyd yn parhau i ymgysylltu â'r diwydiant yng Nghymru a’r llywodraeth wrth inni weithio tuag at wireddu ein cynlluniau uchelgeisiol.”

Rhoddwyd gwybodaeth bellach i'r cyfarfod ynghylch sut y byddai'r cynllun ar gyfer gradd ar y cyd rhwng Prifysgol Aberystwyth a'r RVC yn gweithio.

Eglurodd Dr Robert Abayasekara, sy'n cadeirio Pwyllgor Ansawdd Dysgu'r RVC, y byddai myfyrwyr yn treulio'r ddwy flynedd gyntaf yn IBERS Prifysgol Aberystwyth cyn trosglwyddo i Gampws Hawkshead yr RVC am dair blynedd.

Yn ystod y cyfnod tair blynedd hwn, byddai myfyrwyr ar y radd BVetMed ar y cyd yn dychwelyd i Gymru i dreulio cyfnod penodol ar leoliadau allanol.

“Mae cytundeb cyffredinol ar yr angen am hyfforddiant meddygaeth filfeddygol yng Nghymru, ond mae costau sefydlu ysgol filfeddyg newydd sbon yn agos at £50m. Mae'r bartneriaeth arfaethedig hon rhwng yr RVC a Phrifysgol Aberystwyth yn cynnig ateb i'r angen i sicrhau cyflenwad o filfeddygon yng Nghymru,” meddai Dr Abayasekara.

“Mae yna debygrwydd rhwng y ddau sefydliad. Yr RVC yw'r ysgol filfeddygol hynaf yn y byd Saesneg ei hiaith. Mae gan Aberystwyth draddodiad o gyflwyno cyrsiau gydag elfen iechyd anifeiliaid sylweddol ac eisoes yn cynnig saith rhaglen BSc yn yr ardal hon. Gallwn weithio gyda'n gilydd i helpu i lunio atebion i'r problemau recriwtio sy'n wynebu milfeddygon, yn enwedig ym maes iechyd anifeiliaid mawr.”

Mae gwybodaeth bellach am gyrsiau iechyd anifeiliaid yn IBERS i’w cael arlein.

Cysylltiadau

Esther Prytherch
Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus
Prifysgol Aberystwyth
01970 622365/07968593078 / ejp14@aber.ac.uk

Uche Graves (uche.graves@plmr.co.uk)
neu Zoe Chadwick (zoe.chadwick@plmr.co.uk)
RVC
0800 368 9520