Cyhoeddi rhestr fer Gwobrau Staff a Myfyrwyr 2018

17 Ebrill 2018

Mae Undeb Myfyrwyr Aberystwyth wedi cyhoeddi eu rhestr fer am eu Gwobrau Staff a Myfyrwyr.

Eleni, derbyniwyd dros 200 o enwebiadau ar gyfer y chwe gwobr ar ddeg.  Mae’r categorïau yn cynnwys Darlithydd y Flwyddyn, Aelod Staff Ategol / Gwasanaethu'r Flwyddyn, Tiwtor Personol y Flwyddyn, Gwobr Dysgu Arloesol ac Adran y Flwyddyn.

Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi yn ystod noson ddathlu yn Neuadd Fawr Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth nos Iau, 26 Ebrill.

Mae'r gwobrau eleni, a drefnir am y seithfed tro gan Undeb Myfyrwyr Aberystwyth gyda chefnogaeth y Brifysgol, yn cynnig cyfle i gydnabod staff (staff dysgu yn ogystal ag aelodau eraill o staff), cynrychiolwyr academaidd drwy'r Brifysgol, a myfyrwyr sy'n gwirfoddoli, am eu gwaith gydol y flwyddyn academaidd.

Bydd y canlyniadau yn cael eu trydar yn fyw ar y noson gan @Prifysgol_Aber a @UMaberSU.

Mae’r rhestrau terfynol ar gyfer Gwobrau Staff a Myfyrwyr UMAber 2018 fel a ganlyn:

Gwobr Cam Nesaf

 • Christina Evans
 • Arwyn Edwards
 • Warren Dockter

Gwobr Dysgu Arloesol

 • David Jones
 • Amanda Clare
 • Val Nolan

Swyddog Gwirfoddol y Flwyddyn

 • Ammaara Nalban
 • Matthew Poulton
 • Cédric Rischitelli
 • Megan Hatfield

Addysgwr Ôl-raddedig y Flwyddyn

 • Enillydd i'w gyhoeddi ar y noson

Goruchwyliwr y Flwyddyn (Ôl-raddedig)

 • Sarah Riley
 • Matthew Francis
 • Berit Bliesemann de Guevara a Milja Kurki
 • Adrian Kear

 

Goruchwyliwr y Flwyddyn (Israddedig)

 • Simon Payne
 • Gavin Goodwin
 • Nicholas Perdikis

Gwobr Arwyr yr Etholiadau

 • Seicoleg
 • Mathemateg
 • Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear
 • Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

Gwobr Adborth Eithriadol

 • Alexandros Koutsoukis
 • Val Nolan
 • Kate Woodward

Myfyriwr-fentor y Flwyddyn

 • Chloe Wilkinson-Silk
 • Dana Barringham
 • Eluned Vickets
 • Chynna Godfrey

Tiwtor Personol y Flwyddyn

 • Rachel Rahman
 • Lucy Taylor
 • T Robin Chapman
 • Adam Vellender

Hyrwyddwr yr Iaith Gymraeg

 • Enillydd i'w gyhoeddi ar y noson

Myfyriwr-wirfoddolwr y Flwyddyn

 • Rhiannon Perrett
 • Max Kossatz
 • Geena Whiteman
 • Robin Church

 

Aelod Staff Ategol / Gwasanaeth y Flwyddyn

 • Enfys Lloyd
 • Meinir Davies
 • Stephen Fearn
 • Rory Geoghegan

Cynrychiolydd Academaidd y Flwyddyn

 • Aimee Roberts
 • Giselle Morris
 • Sabrina Mangham
 • Cameron Wilcox

Darlithydd y Flwyddyn

 • Pippa Moore
 • Greg Bevan
 • Jamie Medhurst
 • Brieg Powel
 • Matthew Jarvis

Adran y Flwyddyn

 • Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol
 • Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd
 • Mathemateg
 • Y Gyfraith

 
AU18818