Llwyddiant ym myd llaeth i fyfyriwr o Brifysgol Aberystwyth

08 Chwefror 2019

Myfyriwr amaeth o Brifysgol Aberystwyth yw un o’r myfyrwyr llaeth gorau yn y DU yn ôl y Gymdeithas Frenhinol Ffermwyr Llaeth Prydeinig – RABDF.

Myfyrwyr Aber yn gwirfoddoli ac yn cyfrannu at eu cymuned leol

08 Chwefror 2019

Glanhau traethau, lleihau gwastraff bwyd, taclo unigrwydd a chynnal arolwg o fywyd gwyllt y môr, dyma rai o’r cyfleoedd i fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth wneud cyfraniad yn eu cymuned leol fel rhan o ymgyrch genedlaethol gwirfoddoli myfyrwyr rhwng 11-17 Chwefror 2019.

Prifysgol Aberystwyth yn noddi Cows On Tour

12 Chwefror 2019

IBERS Prifysgol Aberystwyth (Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig) yw prif noddwr Cows On Tour 2019.

Prifysgol Aberystwyth yn noddi Gwobrau’r Selar 2019

12 Chwefror 2019

Prifysgol Aberystwyth yw prif noddwr un o ddigwyddiadau mwyaf y sin roc Gymraeg sy’n cael ei gynnal yn Aberystwyth y penwythnos hwn.

Tystiolaeth DNA amgylcheddol yn cefnogi amddiffyn ardal natur am y tro cyntaf

13 Chwefror 2019

Mae mathau prin o ffyngau a ganfuwyd gan dechneg DNA amgylcheddol newydd a ddatblygwyd ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi arwain at ddynodiad Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) ger Birmingham.

Maleisia, Gwir Asia! Noson Maleisia Aberystwyth 2019

14 Chwefror 2019

Mae Noson Faleisaidd flynyddol Aberystwyth, nos Sadwrn 23 Chwefror, yn addo bod yn noson arbennig o adloniant a fydd yn rhoi llwyfan i gyfoeth diwylliannol Maleisia.

Gŵyl Yrfaoedd Dewiswch Eich Dyfodol ym Mhrifysgol Aberystwyth

19 Chwefror 2019

Croesawodd Prifysgol Aberystwyth ddisgyblion o bob ysgol uwchradd yng Ngheredigion ddydd Mawrth 19 Chwefror, i ddigwyddiad gyrfaoedd a sgiliau rhyngweithiol.

Hoff flodau gwenyn y ddinas, yn ôl ein harbrawf olrhain DNA

20 Chwefror 2019

Gan ysgrifennu yn The Conversation, mae Elizabeth Franklin o Brifysgol Guelph (Ontario, Canada) a Caitlin Potter, Cynorthwy-ydd Ymchwil Ôl-ddoethurol mewn Ecoleg Moleciwlaidd yn IBERS, Prifysgol Aberystwyth yn trafod astudiaeth newydd sy'n defnyddio dadansoddiad DNA i ddarganfod pa flodau sy'n cael eu ffafrio gan bryfed peillio mewn amgylchedd trefol:

Buddsoddiad newydd mewn Deallusrwydd Artiffisial yn Aberystwyth

21 Chwefror 2019

Mae un ar ddeg o leoedd PhD newydd yn cael eu creu ym Mhrifysgol Aberystwyth fel rhan o fuddsoddiad gwerth miliynau o bunnoedd gan Lywodraeth y DU i ddatblygu ymchwil pellach ym maes deallusrwydd artiffisial.

Arddangosfa o brintiau yn ymweld ag Oriel yr Ysgol Gelf

21 Chwefror 2019

Yr wythnos hon, agorodd arddangosfa deithiol o brintiau yn Oriel Ysgol Gelf Prifysgol Aberystwyth.

Cysylltiadau ymchwil newydd gyda Patagonia

22 Chwefror 2019

Bydd dau ddaearyddwr o Brifysgol Aberystwyth yn teithio i Batagonia’r Ariannin ym mis Mawrth 2019 i adeiladu cysylltiadau ymchwil agosach gyda’r rhanbarth.

‘Tu hwnt i’r GIG: Yw Iechyd wir yn ‘Fyd-eang’?’

26 Chwefror 2019

Mae'r ddarlith hon wedi ei gohirio. Bydd dyddiad newydd yn cael ei gyhoeddi yn fuan. Gallu clefydau i symud yn gyflym ar draws ffiniau a chyfandiroedd mewn oes fyd-eang ac adfywiad cenedlaetholdeb fydd canlbwynt darlith gyhoeddus Cymdeithas Ddysgedig Cymru ym Mhrifysgol Aberystwyth ddydd Mawrth 12 Mawrth 2019.

Darlith Gyhoeddus: The Roaring Nineties and Noughties

27 Chwefror 2019

Bydd Is-Ganghellor Prifysgol Caerwysg a chyn Bennaeth Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol Prifysgol Aberystwyth yn dychwelyd i gampws Penglais ddydd Mawrth 5 Mawrth i gyflwyno darlith gyhoeddus fel rhan o Gyfres Siaradwyr Canmlwyddiant 2019.

Prifysgol Aberystwyth yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Merched

27 Chwefror 2019

Arddangosfa sy'n cynnwys ffotograffau 100 o fenywod o Gymru fydd canolbwynt dathliadau Diwrnod Rhyngwladol y Merched eleni ym Mhrifysgol Aberystwyth.