Canllaw hygyrchedd newydd yn arwain y ffordd o gwmpas campws

Lansio’r canllaw hygyrchedd newydd ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Lansio’r canllaw hygyrchedd newydd ym Mhrifysgol Aberystwyth.

19 Mawrth 2019

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi lansio adnodd newydd cynhwysfawr ar ddydd Gwener 15 Mawrth a fydd yn gwella profiad ymwelwyr ar y campws.

Mewn cydweithrediad ag AccessAble, un o brif ddarparwyr gwybodaeth hygyrchedd i bobl anabl yn y DU, mae Prifysgol Aberystwyth wedi creu canllaw ar-lein i fyfyrwyr, staff ac ymwelwyr. Bydd yr adnoddau ar-lein hyn yn galluogi ymwelwyr i'r campws i ddewis ble i fynd ar y campws a sut i gyrraedd yno. Mae hefyd yn golygu bod gwybodaeth am hygyrchedd adeiladau a chyfleusterau ar draws y campws i gyd mewn un lle, gan ei gwneud hi’n haws i gynllunio teithiau.

Er mwyn creu'r canllaw ar-lein, bu syrfewyr wedi’u hyfforddi gan AccessAble yn ymweld ac yn asesu’r holl leoliadau a restrir yn y canllaw ym mis Medi 2018.

Wrth siarad yn y lansiad, dywedodd yr Athro Tim Woods, Dirprwy Is-Ganghellor, Dysgu, Addysgu a Phrofiad Myfyrwyr: “Ein nod yw rhoi’r profiad o'r ansawdd uchaf i bob myfyriwr, a sicrhau bod ein cyfleusterau academaidd ar gael i bawb sy'n bodloni ein gofynion mynediad. Mae partneriaeth y Brifysgol gyda AccessAble yn rhoi tystiolaeth bellach o'n hymrwymiad i wella profiad a hygyrchedd ein gwasanaethau i fyfyrwyr, staff ac ymwelwyr.”

Ychwanegodd David Livermore, Cyfarwyddwr Datblygu Busnes AccessAble: “Rydym yn falch iawn ein bod yn gweithio mewn partneriaeth â Phrifysgol Aberystwyth i gynhyrchu’r canllawiau hygyrchedd manwl. Mae gan y Brifysgol ymrwymiad clir i gydraddoldeb mynediad a chyfle cyfartal ac mae'r canllawiau’n gwneud cyfraniad pwysig, drwy alluogi pobl i wirio adeiladau a gwasanaethau ymlaen llaw a hyn y er mwyn eu cynorthwyo wrth fynd o gwmpas y campws. ”

Gallwch weld y canllaw a chael rhagor o wybodaeth ewch i www.accessable.co.uk/organisations/aberystwyth-university