Cyhoeddi Cymrodyr er Anrhydedd newydd ar gyfer 2022

Judith Diment, cyn-fyfyrwraig ac aelod blaenllaw o’r ymgyrch ryngwladol i ddileu polio, yn cael ei chyflwyno’n Gymrawd Prifysgol Aberystwyth gan Ganghellor y Brifysgol, yr Arglwydd Thomas o Gwmgïedd, yn ystod Graddio 2019.

Judith Diment, cyn-fyfyrwraig ac aelod blaenllaw o’r ymgyrch ryngwladol i ddileu polio, yn cael ei chyflwyno’n Gymrawd Prifysgol Aberystwyth gan Ganghellor y Brifysgol, yr Arglwydd Thomas o Gwmgïedd, yn ystod Graddio 2019.

24 Medi 2021

Mae ffigurau blaenllaw o fyd y celfyddydau, darlledu, y gyfraith, amaethyddiaeth, gwyddoniaeth a thechnoleg ymhlith y Cymrodyr er Anrhydedd newydd a gyhoeddwyd gan Brifysgol Aberystwyth.

Cyflwynir Cymrodoriaeth er Anrhydedd Prifysgol Aberystwyth i unigolion sydd, neu sydd wedi bod, â chysylltiad ag Aberystwyth neu Gymru, ac sydd wedi gwneud cyfraniad rhagorol yn eu maes.

Cymrodyr er Anrhydedd 2022:

  • Ei Anrhydedd y Barnwr Nicholas Cooke CF, cyn Uwch Farnwr Cylchdaith yn y Llys Troseddol Canolog, “yr Old Bailey”.
  • Myrddin ap Dafydd, awdur, cyhoeddwr ac Archdderwydd Cymru.
  • Gwerfyl Pierce Jones, cyn-Ddirprwy Ganghellor Prifysgol Aberystwyth.
  • Tom Jones, amaethwr a chadeirydd Ymddiriedolaeth Elusennol Stadiwm y Mileniwm ar adeg ei sefydlu.
  • Dr Zoe Laughlin, cyd-sylfaenydd a chyfarwyddwr Institute of Making.
  • Ei Arglwyddiaeth Datuk Vazeer Alam bin Mydin Meera, Barnwr Llys Apêl, Malaysia.
  • Rhuanedd Richards, Cyfarwyddwr Cynnwys a Gwasanaethau BBC Cymru Wales.
  • Yr Athro Fonesig Elan Closs Stephens DBE, yr Aelod dros Gymru ar Fwrdd y BBC a Chomisiynydd Etholiadol Cymru.
  • Harry Venning, cartwnydd, darlunydd ac awdur comedi arobryn.
  • Jonathan Whelan, ymgynghorydd TG, awdur a Chymrawd Cymdeithas Gyfrifiaduron Prydain.

Bydd y Cymrodyr er Anrhydedd newydd yn cael eu cyflwyno yn ystod seremonïau graddio blynyddol y Brifysgol, sydd i’w cynnal yn ystod yr ail wythnos ym mis Gorffennaf 2022, â bod COVID-19 yn caniatau.

Dywedodd yr Athro Elizabeth Treasure, Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth: “Ar ran y Brifysgol, mae’n bleser mawr gennyf groesawu 10 Cymrawd er Anrhydedd newydd i deulu Prifysgol Aberystwyth, â phob un ohonynt naill ai wedi astudio yma neu wedi cyfrannu’n sylweddol at lwyddiant y Brifysgol a Chymru. Mae amrywiaeth meysydd eu  harbenigedd yn tanlinellu parhad dylanwad y Brifysgol, yng Nghymru a thu hwnt.”

“Mae dychweliad tebygol Graddio yn 2022 yn destun llawenydd mawr. Dyma un o uchafbwyntiau’r flwyddyn i’r Brifysgol, digwyddiad y gwelwyd ei eisiau’n fawr yng nghyfnod y pandemig. Yn ystod y ddwy flynedd academaidd ddiwethaf, mae ein myfyrwyr wedi gweithio’n galed iawn i gwblhau eu hastudiaethau mewn amgylchiadau anghyffredin ac edrychaf ymlaen yn fawr at ymuno â nhw, eu teuluoedd a’u ffrindiau i ddathlu’r hyn y maent wedi ei gyflawni. Mi fydd hefyd yn gyfle pwysig iawn i bawb gydnabod ymrwymiad ac ymdrech ddiflino ein staff yn ystod y cyfnod heriol hwn.”

Cyn iddynt gael eu cyflwyno yn y modd traddodiadol yn ystod y seremonïau graddio, bydd Canghellor y Brifysgol, yr Arglwydd Thomas o Gwmgïedd, Cadeirydd y Cyngor Dr Emyr Roberts a'r Is-Ganghellor yr Athro Treasure, yn croesawu'r Cymrodyr newydd mewn digwyddiad rhithwir ar gyfer Cymrodyr er Anrhydedd a gynhelir ddydd Mercher 29 Medi 2021.