Cysylltiad posibl rhwng morfilod peilot yn mynd yn sownd ar draethau a ‘tharfu ar y teulu’ yn ôl ymchwil newydd

30 Awst 2022

Mae’n bosibl bod cysylltiad rhwng morfilod peilot yn mynd yn sownd ar raddfa fawr ac amharu ar eu grwpiau teulu yn ôl ymchwil newydd.

Pennaeth newydd Adran Gwyddorau Bywyd Aberystwyth

09 Awst 2022

Mae’r Athro Iain Barber wedi’i benodi’n Bennaeth newydd Adran Gwyddorau Bywyd Prifysgol Aberystwyth.

Dysgwyr Cymraeg gorau’r Canolbarth yn cael eu gwobrwyo ar faes yr Eisteddfod

02 Awst 2022

Mae teulu o Dal-y-bont yng Ngheredigion ac aelod o staff y Llyfrgell Genedlaethol ymysg y rheini sydd wedi derbyn gwobrau am fod y dysgwyr Cymraeg gorau yn y Canolbarth.

Prosiect addysg bioamrywiaeth yn derbyn cyllid gan yr Academi Brydeinig

01 Awst 2022

Mae prosiect arloesol sy'n hybu addysg am fioamrywiaeth arfordirol yn mynd i ehangu ar ôl derbyn arian gan yr Academi Brydeinig.

Croesawu buddsoddiad o £2m yn Uwchgyfrifiadura Cymru

02 Awst 2022

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi croesawu buddsoddiad o £2 miliwn yn Uwchgyfrifiadura Cymru, cyfleuster ymchwil cyfrifiadura cenedlaethol sy'n cydweithio gyda sefydliadau addysg uwch ledled Cymru.

Ysgoloriaeth cyfrwng Cymraeg newydd i fyfyrwyr milfeddygaeth Aberystwyth er cof am filfeddyg lleol

04 Awst 2022

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi cyhoeddi ysgoloriaeth newydd i fyfyrwyr astudio milfeddygaeth drwy gyfrwng y Gymraeg, diolch i rodd hael er cof am filfeddyg lleol.

Gwaith adeiladu’n dechrau ar fynedfa newydd drawiadol i’r Hen Goleg

05 Awst 2022

Mae prosiect Prifysgol Aberystwyth i ailddatblygu’r Hen Goleg wedi symud ymlaen yr wythnos hon wrth i brif contractiwr adeiladu’r prosiect, Andrew Scott Ltd, ddechrau’r gwaith ar fynedfa drawiadol newydd i’r adeilad rhestredig Gradd 1.

Prosiect ymchwil biomas i daclo newid hinsawdd yn derbyn buddsoddiad o £2m

10 Awst 2022

Bydd gwyddonwyr o Brifysgol Aberystwyth yn gallu cyflymu’r broses o fridio miscanthus, y glaswellt ynni lluosflwydd, fel rhan o becyn gwerth £37 miliwn gan lywodraeth y DU i hybu cynhyrchiant biomas.

Rôl newydd i Gyfarwyddwr Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth

18 Awst 2022

Mae'r Is-Ganghellor wedi llongyfarch Cyfarwyddwr Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth ar ôl cyhoeddi mae ef fydd Prif Weithredwr newydd Cyngor Celfyddydau Cymru.

Astudiaeth i'w chomisiynu i gyfleusterau chwaraeon ac ymarfer corff newydd ar gyfer gogledd Ceredigion

30 Awst 2022

Mae Prifysgol Aberystwyth a Chyngor Sir Ceredigion yn dymuno comisiynu astudiaeth ddichonoldeb i ddatblygu cyfleusterau chwaraeon ac ymarfer corff newydd ar gyfer gogledd Ceredigion.

Darpariaeth Dysgu Cymraeg Prifysgol Aberystwyth yn ‘rhagorol’ yn ôl Estyn

31 Awst 2022

Mae Dysgu Cymraeg Ceredigion, Powys a Sir Gâr wedi derbyn gradd ragorol gan Estyn, y corff sy’n arolygu safonau addysg a hyfforddiant yng Nghymru.