Cydnabod Rhoddwyr

Rydym yn hynod o ddiolchgar i'r holl roddwyr sydd wedi cefnogi hyd yma.

Trwy roi i Apêl yr Hen Goleg rydych yn ymuno â chymuned o roddwyr o bedwar ban byd sy'n chwarae rhan hanfodol wrth sicrhau dyfodol yr Hen Goleg.

Mae'r cynlluniau i gydnabod rhoddwyr yn sicrhau y byddwch chi, fel rhoddwr, yn rhan o waddol a stori'r Hen Goleg.

Bydd eich cyfraniadau (gan gynnwys Rhodd Cymorth) yn cael eu cydnabod y tu mewn i'r Hen Goleg ar y lefelau a amlinellir isod. 

Os hoffech drafod y dewisiadau o ran cydnabod rhoddwyr mewn rhagor o fanylder, neu drafod sut i wneud rhodd neu addewid i roi i'r apêl, cysylltu â ni.

Pob Rhodd

Bydd pob rhoddwr a enwyd (hynny yw, ac eithrio'r rhai sydd wedi rhoi'n ddienw) yn cael ei gydnabod ar restr o roddwyr ar-lein a fydd hefyd ar gael yn ein Byd o Wybodaeth er mwyn i bawb eu gweld a'u dathlu.

Rhoi £500+

Drwy roi cyfanswm o £500 neu fwy (trwy un rhodd neu roi'n rheolaidd) hyd at Haf 2024, bydd eich cefnogaeth yn cael ei chydnabod ym mynedfa'r Hen Goleg trwy gyfrwng rhestr anrhydedd ddigidol. Bydd pawb sy'n rhoi dros £500 yn cael tystysgrif bersonol arbennig ac arni ddelwedd o'r Hen Goleg wedi'i dyluni gan yn Ysgol Gelf. 

Rhoi £1,000+

Drwy roi cyfanswm o £1,000 (trwy un rhodd neu roi'n rheolaidd) hyd at Haf 2024, fe'ch cydnabyddir trwy ysgrifennu eich enw ar feingefnau llyfrau arbennig sydd wedi'u dylunio'n arbennig ac a fydd i'w gweld ar silffoedd is yn yr Hen Lyfrgell.

Rhoi £2,000- £5,000

O roi cyfanswm o £2,000 - £5,000 (trwy un rhodd neu roi'n rheolaidd) hyd at Haf 2024, fe'ch cydnabyddir trwy ysgythru eich enw ar blât a osodir ar sedd yn un o'r tri phrif ofod yn ein Byd o Wybodaeth.

  • Y Talwrn, sef canolfan ddeialog gyntaf y DU - £5,000
  • Sinema'r Sgrin - £3,000
  • Darlithfa Labordy'r Hynodion - £2,000

Rhoi £5,000 - £10,000

O roi cyfanswm o £5,000 - £10,000 (trwy un rhodd neu roi'n rheolaidd) hyd at Haf 2024, fe'ch cydnabyddir trwy osod eich enw ar deilsen ar y mur (yn ganolig neu'n fawr o ran maint) yn yr atriwm newydd, a'r teils hynny wedi'u dylunio'n arbennig. Mae'r dyluniadau terfynol eto i'w cadarnhau; cysylltwch â Manon Rogers os hoffech drafod gwneud rhodd neu addewid i roi.

E-bost Manon Rogers | 01970 62 8798

 

Rhoi £10,000 - £50,000

O roi cyfanswm o £10,000 - £50,000 (trwy un rhodd neu roi'n rheolaidd) hyd at Haf 2024, gellir cydnabod eich rhodd â phlac pwrpasol personol wedi'i osod mewn lleoliad sydd wedi ei gytuno yn un o brif ardaloedd cyhoeddus neu myfyrwyr yn yr Hen Goleg. Rydym yn croesawu trafodaethau hefyd ynghylch sut y gallai placiau a dyluniadau coffáu ein helpu ni i ddangos sut mae'r Hen Goleg wedi cyffwrdd â bywydau cynifer o bobl o bedwar ban byd.

Cysylltwch â Richard Roberts os hoffech drafod gwneud rhodd neu addewid i roi.

E-bost Richard Roberts | 01970 62 8758 

 

Rhoi £50,000+

Mewn rhai amgylchiadau arbennig, gellir trafod cyfleoedd i enwi rhai rhannau allweddol o'r adeilad. Gallai hyn gynnwys placiau dwyieithog mawr mewn safleoedd amlwg ac enwi rhai ystafelloedd. Gwahoddir trafodaethau â Louise Jagger, y Cyfarwyddwr Datblygu a Chysylltiadau Alumni, yn y lle cyntaf. Cysylltwch â Louise os hoffech drafod gwneud rhodd neu addewid i roi.

E-bost Louise Jagger | 01970 62 1568