Ymweld

Oriau Agor

Yn Ystod y Tymor

8yb - 9yh Dydd Llun - Dydd Gwener

10yb - 4yp Dydd Sadwrn

Gwyliau

8yb - 7yh Dydd Llun - Dydd Gwener

 

Lleoliad

Yr Hen Goleg

Stryd y Brenin

Aberystwyth

SY23 2AU

Map a Sut i Gyrraedd Yma

 

Ymweliadau Grŵp neu Teithiau

Os hoffech archebu taith tywys neu logi ystafell neu ystafelloedd yn yr Hen Goleg, cliciwch yma i lenwi ffurflen archebu.

 

Cysylltwch â Ni

Os oes ganddoch chi unrhyw gwestiwn am ein cynlluniau ar gyfer yr Hen Goleg neu eisiau gwybod sut allwch chi gyfrannu at wireddu'r weledigaeth, anfonwch neges drwy lenwi'r ffurflen isod. Edrychwn ymlaen at dderbyn eich syniadau a'ch sylwadau.

Bydd y Brifysgol yn prosesu’r data personol a gasglwyd drwy’r ffurflen hon ar sail eich caniatâd (Erthygl 6(1)(a) GDPR). Bydd eich data personol yn cael ei basio i’r adran yn y Brifysgol sydd fwyaf addas i ymdrin â’ch cyfathrebiad. Efallai y byddant yn cysylltu â chi mewn ymateb i hyn, ond gallwch optio allan o dderbyn rhagor o negeseuon ar unrhyw adeg.