Parcio i Staff - Cwestiynau Cyffredin

  • Sut ydw i’n gwneud cais am drwydded barcio?
  • Faint mae trwydded barcio yn ei gostio?
  • Ble gallaf barcio?
  • Beth fyddai’n digwydd pe bawn yn parcio heb drwydded?
  • Beth ddylwn i ei wneud os wyf wedi newid fy nghar?
  • A yw'r cyfyngiadau parcio yn berthnasol y tu allan i oriau gwaith arferol?