Amdanom ni

Croeso i'r Adran Ffiseg

Mae Adran Ffiseg Prifysgol Aberystwyth wedi cael sgôr campus o 91% am foddhad cyffredinol mewn arolwg dylanwadol o fyfyrwyr y DU. (NSS 2017)

Mae Ffiseg a Seryddiaeth wedi cael eu haddysgu yn Aberystwyth ers i'r Brifysgol gael ei sefydlu yn yr Hen Goleg ar lan y môr yn 1872.

Erbyn heddiw, cartref yr Adran Ffiseg yw un o'r adeiladau mwyaf trawiadol ar gampws Penglais, lle mae darlithfeydd, labordai, ystafelloedd astudio a Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol wedi eu cydleoli. Drwy fuddsoddiadau diweddar, rydym yn parhau i gynnig awyrgylch addysgu ysgogol i fyfyrwyr o bedwar ban byd. Mae dros 300 o fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig bellach yn astudio yn yr adran.

Mae gradd mewn Ffiseg yn eich paratoi ar gyfer amrywiaeth o yrfaoedd, megis dysgu, peirianneg a chyllid, yn ogystal â chynnig y cam cyntaf ar y llwybr i fod yn wyddonydd proffesiynol. Achredir y mwyafrif o’n cyrsiau Ffiseg gan y Sefydliad Ffiseg (IOP) a gallwch astudio’r pwnc ar y cyd gyda phwnc arall neu arbenigo mewn pynciau megis ffiseg fathemategol neu astroffiseg. Mae'r adran yn gweithio’n agos gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac mae ganddi rôl arweiniol yn natblygiad y ddarpariaeth Ffiseg drwy'r Gymraeg.

Ein prif nod yw darparu addysg o’r safon uchaf mewn awyrgylch cyfeillgar a chefnogol ac i gynnal ymchwil cydweithiol o safon rhyngwladol mewn Ffiseg y Gofod, Ffiseg Defnyddiau a Ffiseg Cwantwm.

*Mae safleoedd Prifysgol Aberystwyth yn cael eu cymharu yn erbyn rhestr o sefydliadau addysg uwch a geir yn The Times & Sunday Times Good University Guide 2018