Gweithgareddau Ymestyn Allan

‌‌Mae staff a myfyrwyr yr Adran Ffiseg...

...yn cydweithredu gyda’u gilydd fel rhan o ymdrech parhaol i ymgysylltu â chymunedau tu hwnt i weithgareddau academaidd yn bur.

Does dim ots os yr ydym yn cysylltu â chwmnïoedd neu athrofeydd academaidd eraill, ysgolion lleol neu ddigwyddiadau rhanbarthol, yn yr holl achosion y mae’r Adran Ffiseg yn ymdrechu i gynrychioli’r Brifysgol gyda balchder. Gweler enghreifftiau o’n cysylltiadau ni fel adran isod.

Ymgysylltu ag Ysgolion

Mae aelodau o’r adran yn aml yn rhyngweithio ag ysgolion lleol, yn y gobaith o ddifyrru ac addysgu mewn ysgolion a cholegau trwy gyflawni digwyddiadau â themâu amrywiol.

 Cynigir y cyflwyniadau canlynol gan yr Adran Ffiseg. Maent yn sicr o ddifyrri’ch myfyrwyr.

Beth allwch chi ei wneud gyda gradd mewn Ffiseg?
Mawrth mewn delwedd rithwir 3D (clustffonau VR)
O Aberystwyth i’r Gofod 
Ffiseg yr Haul
Ymchwilio planedau eraill gan ddefnyddio robotiaid
Pam nad yw iâ yn suddo?

Clwb Roboteg

Cynhelir y Clwb Roboteg Aberystwyth gan aelodau o’r Adran, gyda chefnogaeth yr “Infinity Exhibition” a “Technocamps”: dyma glwb ar-ôl-ysgol ym Mhrifysgol Aberystwyth. Am fwy o wybodaeth, ymwelwch â’u gwefan nhw.

Amgueddfa Ffiseg

Amgueddfa Ffiseg Mae’r Amgueddfa Ffiseg Brifysgol Aberystwyth yn adref i sawl darn o gyfarpar labordy hanesyddol a gafodd eu defnyddio gan gyn-fyfyrwyr cyn belled yn ôl â diwedd y bedwerydd ganrif ar bymtheg, gydag ambell un sy’n hŷn byth. Mae’r casgliad yn cynnwys o bosib yr arbrawf sydd wedi bod yn rhedeg am yr amser hiraf erioed, sef yr Arbrawf ‘Pitch Drop’ a gafodd ei gychwyn gan G. T. R. Evans yn 1914 ar y 23ydd Ebrill. Gellir weld detholiad o eitemau yn yr arddangosfa yn y cyntedd o’r adeilad Gwyddorau Ffisegol. Gweler restr gyflawn o’r casgliad yma.

Trio Sci Cymru

Mae adran Ffiseg Aberystwyth yn falch o fod yn bartner yn narpariaeth prosiect Trio Sci Cymru. Mae Trio Sci Cymru wedi cynllunio cyfres o weithdai sy'n rhoi llwyfan i'r wyddoniaeth ddiweddaraf yn astudiaethau'r gofod er mwyn ysbrydoli pobl ifainc o bob gallu i ddatblygu eu medrau gwyddonol er mwyn archwilio bydoedd eraill. Yn y gweithdai bydd y myfyrwyr yn dylunio cyrch i'r blaned Mawrth, yn cynllunio amserlen diwrnod ar gyfer cerbyd crwydro archwiliol, a darganfod sut mae rocedi yn teithio drwy'r gofod yn glanio ar blaned bell. Dros y blynyddoedd nesaf bydd cyrchoedd gwyddonol go iawn yn archwilio'r Haul a Mawrth, ac yn chwilio am blanedau sy'n cylchdroi o amgylch sêr eraill. Bydd ein sesiynau yn helpu rhoi'r gweithgareddau arallfydol hyn yng nghyd-destun cwricwlwm gwyddoniaeth yr ysgol, yn ysbrydoli'r disgyblion mewn amgylchedd a fydd yn llawn sbort ac yn tanio eu diddordeb.

Yn ystod y flwyddyn ysgol 2019/20 byddwn yn cyflwyno tri gweithdy ffiseg gyffrous newydd, Ynni, Cynnig a Grymoedd yn y Gofod, Glanio ar Blaned Mawrth a Goroesi yn y Gofod.  Cysylltwch â triosci@aber.ac.uk neu ffoniwch 01970 622439 i gael rhagor o wybodaeth.