Cysylltu â Ni

Os ydych yn fyfyriwr a hoffai mynegi barn ar fannau y gall y Brifysgol wella er mwyn gwella eich profiad myfyriwr, a wnewch chi ddefnyddio'r ffurflen Rho Wybod Nawr os gwelwch yn dda.

Sut mae’ch Adran wedi ymateb i’ch adborth

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach ynglŷn â dysgu ac ymchwil yn yr adran Ffiseg, mae croeso i chi gysylltu â ni. Dylech gysylltu â swyddfa’r adran yn y lle cyntaf, a fydd yna’n trosglwyddo’ch ymholiad i’r unigolyn mwyaf priodol. Gallwch gysylltu â ni drwy’r ffyrdd canlynol:

Ffôn: 01970 622 802

Ffacs: 01970 622 826

E-bost: phys@aber.ac.uk 

Os cewch unrhyw drafferth i ddod o hyd i ni, neu am wybodaeth deithio, gweler ein tudalen Mapiau a Theithio