Cadarnhad o gyllid

Yn aml, bydd myfyrwyr uwchraddedig wedi cael cynnig ond efallai nad ydynt wedi derbyn cadarnhad ynghylch eu cais am gyllid. Mae dyddiadau cau ar gyfer ceisiadau am gyllid yn amrywiol ac yn wahanol i'r broses ymgeisio dyddiadau cau a gallwch ddisgwyl clywed am eich cynnig am le cyn i chi glywed a ydych wedi derbyn cyllid. Cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Graddedigion os oes angen eglurhad pellach am yr hyn y mae’n ei olygu i chi.