Ymgeiswyr Ymchwil

Rhaid i ymgeiswyr ar gyfer Ymchwil ddarparu dau eirda academaidd gyda'u cais.

Os ydych yn gwneud cais ar gyfer gradd ymchwil ( MPhil / PhD ) dylech

  • wirio’r diddordebau ymchwil ar wefan yr adran berthnasol i ganfod os allwn gynnig y cyfarwyddid arbenigol yn eich maes dewisiedig;
  • paratowch gynigiad ymchwil (1,000 i 1,500 o eiriau) i amlinellu’r prosiect ymchwil ‘rydych eiaisu ei astudio (nid yw hyn yn berthnasol i ymgeiswyr ar gyfer Mathemateg a Ffiseg heblaw os yn ceisio am Cynllun Datblygu Gyrfa Doethurol). Ym mhob achos , cysylltwch â'r adran academaidd berthnasol i gael cyngor pellach;
  • cyflwynwch cais cyflawn (unai ar-lein neu oddi ar-lein) gyda’r holl ddogfenaeth cynorthwyol gan gynnwys y cynigiad ymchwil a nodwch sut y bwriedir cyllido’r astudiaeth ymchwil.

Yn ogystal â'r uchod , mae rhai Adrannau yn mynnu bod dogfennau ategol ychwanegol yn cael eu darparu, felly mae'n bwysig edrych ar y dudalen cwrs penodol am fanylion.

Ymgeiswyr ymchwil ar gyfer pynciau Gwyddoniaeth (DU/UE)

Yn ogystal â'r uchod, cysylltwch ag adran academaidd berthnasol ynghylch argaeledd ysgoloriaethau prosiect a dyddiadau cau ar gyfer ymgeiswyr