A oes unrhyw ddyddiadau cau ar gyfer cyllid?

Edrychwch ar ein gwefan i weld unrhyw ddyddiadau cau sy'n berthnasol i chi. Efallai y bydd ysgoloriaethau ar gyfer prosiectau ymchwil penodol, fel rheol yn y gwyddorau, yn cael eu hysbysebu ar amseroedd gwahanol yn ystod y flwyddyn, felly mae'n werth edrych ar ein safle i gael y dyddiadau hyn. Ein cyngor cyffredinol fyddai, os ydych yn bwriadu dechrau ar gwrs uwchraddedig gyda ni ym mis Medi, dylech wneud cais ym mis Ionawr y flwyddyn honno (h.y. 9 mis o flaen llaw).