A ddylwn i ddewis rhaglen a ddysgir neu raglen ymchwil?

Mae hyn yn dibynnu'n fawr ar yr hyn yr hoffech ei gael allan o'ch rhaglen uwchraddedig a'r rheswm dros ddychwelyd at/parhau â'ch astudiaethau. Rydym yn argymell eich bod yn trafod y cwestiwn hwn â staff yn yr adran academaidd o'ch dewis. Os ydych chi'n fyfyriwr ar hyn o bryd, efallai y bydd hi'n ddefnyddiol i chi wneud apwyntiad â'ch tiwtor personol neu'r swyddog derbyn uwchraddedigion yn yr adran.

Gall y dewis hefyd ddibynnu ar eich amcanion gyrfaol yn y tymor hir. Ewch i ymweld â'r Gwasanaeth Gyrfaoedd yn y brifysgol lle gallwch drafod eich gofynion, eich diddordebau a'ch amcanion.