Beth ddylwn i ei gynnwys yn fy nghais?

Yn ogystal â’r wybodaeth ofynnol ar y ffurflen gais, rhaid i chi atodi copïau o’r dogfennau canlynol i’ch cais (boed ar-lein neu ar bapur):

  1. Bydd angen un geirda boddhaol arnoch ar gyfer cyrsiau Meistr a dwy geirda boddhaol ar gyfer rhaglenni ymchwil. Gweler yr adran 'llythyron geirda hanfodol' am wybodaeth ynglyn â’r geirdaon sydd eu hangen. Yn ddelfrydol, dylid cyflwyno rhain gyda'ch cais (unai wedi eu llwytho neu e-bostio) ond gallwn ystyried ceisiadau hebddynt. Yn yr achosion hyn, bydd eich mynediad yn amodol ar dderbyn geirdau boddhaol.   
  2. Copïau o’r trawsgrifiadau Prifysgol (bydd angen cyfieithiadau ardystiedig os nad yw’r dogfennau gwreiddiol yn Gymraeg neu Saesneg)
  3. Copïau o dystysgrifau Gradd (bydd angen cyfieithiadau ardystiedig os nad yw’r dogfennau gwreiddiol yn Gymraeg neu Saesneg)
  4. Datganiad personol o fewn 1-2 tudalen A4
  5. Cynnig ymchwil (ar gyfer ymgeiswyr MPhil/ PhD yn unig)
  6. Curriculum Vitae (ar gyfer cyrsiau sy’n gofyn am brofiad gwaith proffesiynol)
  7. Tystysgrifau iaith Saesneg (ymgeiswyr UE/Rhyngwladol yn unig)
  8. Mae’r Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol yn gofyn am ddogfennau atodol pellach. Gweler eu tudalennau cwrs penodol am fanylion.

Os na allwch ddarparu’r holl ddogfennau ychwanegol adeg cyflwyno’ch cais, bydd ein tîm Derbyn Graddedigion yn cysylltu â chi.