Beth mae cwrs a ddysgir yn ei olygu?

Mae gradd Meistr a ddysgir trwy gwrs fel rheol yn golygu 12 mis o astudio sy'n cynnwys dau semester a "ddysgir" a semester olaf o “hunan-astudio”. Bydd yr elfen a ddysgir yn cynnwys darlithoedd a seminarau traddodiadol. Bydd rhai rhaglenni hefyd yn cynnwys trafodaethau grŵp a dadansoddiad astudiaeth achos. Yn ystod y semester hunan-astudio, bydd yn rhaid i chi gwblhau traethawd a/neu brosiect dan oruchwyliaeth. Gellir asesu'r radd mewn amrywiaeth o wahanol ffyrdd megis arholiadau ysgrifenedig dibaratoad, gwaith cwrs a asesir, gwaith prosiect grŵp ac ati.