Beth yw dyddiadau y flwyddyn academaidd ar gyfer cwrs a addysgir?

Mae'r rhan fwyaf o raglenni a addysgir yn dechrau tua diwedd mis Medi bob blwyddyn ac yn para am flwyddyn academaidd llawn. Mae rhai eithriadau ar gyfer y rhai ar y campws (yn bennaf y cyrsiau Tystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR) sy'n cychwyn yn gynnar ym mis Medi, gweler gwefan adrannol am wybodaeth bellach), y rhaglen DProf (gyda cymeriant newydd ar gyfer pob Ysgol Breswyl ym mis Ionawr, Ebrill/Mai a Medi) ac ar gyfer cyrsiau dysgu o bell (yn gyffredinol dau cymeriant: Ebrill a mis Medi/Hydref yn dibynnu ar faes pwnc) .