Ffioedd a Chyllid

Diben y tudalennau hyn yw rhoi syniad i chi o gost y cwrs y mae gennych ddiddordeb ynddo.

A gwybodaeth am unrhyw ffynonellau cyllid a allai fod ar gael i chi.

Nodwch fod yr arian sydd ar gael i chi yn ddarostyngedig i'ch categori preswyl a'r math o gwrs y byddwch chi'n dewis ei astudio.