Ffioedd a Chyllid

Diben y tudalennau hyn yw rhoi syniad i chi o gost y cwrs y mae gennych ddiddordeb ynddo, a gwybodaeth am unrhyw ffynonellau cyllid a allai fod ar gael i chi.

Noder fod y cyllid sydd ar gael i chi yn amodol ar eich categori preswyl a'r math o gwrs yr ydych yn dewis ei astudio.