Gwasanaethau Llyfrgell

Sarah Gwenlan
Llyfrgellydd Pwnc ar gyfer Seicoleg
Ebost: ssg@aber.ac.uk

“Mae croeso ichi gysylltu â mi os oes gennych unrhyw ymholiad ynglŷn â dod o hyd i adnoddau neu wybodaeth i’ch astudiaethau. Rwy’n gweithio yn Llyfrgell Hugh Owen o ddydd Llun tan ddydd Iau. Cliciwch ar y dolennau isod i gael gwybodaeth ddefnyddiol am y llyfrgell ac adnoddau” 

Mae Sarah hefyd yn cynnal sesiynau galw heibio yn y Llyfrgell:
Dydd Llun, Llawr F, Llyfrgell Hugh Owen, 12-1
Dydd Mercher, Derbynfa P5, 11.30-12.30