Ymchwil sy'n creu effaith’

Ein gwaith ni:

Mae ymchwil wrth galon gwaith yr adran Seicoleg. Mae'r staff i gyd yn ymchwilwyr gweithredol ac yn chwarae rhan mewn ystod o brosiectau sy'n creu effaith yn academaidd, yn gymdeithasol ac ar fyd iechyd. Mae eu harbenigedd ymchwil hefyd yn bwydo i'w gwaith dysgu.

Mae'r staff yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau, gan gynnwys arbrofion, holiaduron, a dulliau ansoddol a chyfrannol. Mae llawer o'u gwaith yn torri ar draws ffiniau disgyblaethau sy'n golygu eu bod yn mynd i'r afael â heriau cyfoes yn lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. Mae'r gwaith ymchwil yn canolbwyntio ar y themâu isod:

  • Prosesu gwybodaeth, dysgu a gwybyddiaeth
  • Yr unigolyn mewn cyd-destun cymdeithasol
  • Iechyd gwledig

Ein cydweithwyr

Mae staff wedi cael eu hariannu gan amryw gyrff gan gynnwys y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol, yr Academi Brydeinig, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Cronfa Newton ac elusennau eraill.

Mae ein cydweithredwyr yn cynnwys academyddion ym Mhrydain, Brasil, Canada, UDA, Awstralia; yn ogystal ag asiantaethau llywodraeth y DU ac asiantaethau anllywodraethol, gan gynnwys Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Cyngor Sir Ceredigion, Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid ac Atal Ceredigion, ac elusennau megis Tenovus a Hosbis Ffagl Gobaith.