Newyddion a Digwyddiadau

Seicoleg yn y tri uchaf mewn pôl bodlonrwydd myfyrwyr y DU

Mae Prifysgol Aberystwyth yn un o’r tri lle gorau yn y DU am fodlonrwydd myfyrwyr ymysg israddedigion Seicoleg yn eu blwyddyn olaf.


Dengys canlyniadau'r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF) bod boddhad cyffredinol yn yr Adran Seicoleg yn 96%, gan ei gosod yn y tri uchaf o 109 o adrannau tebyg yn y DU.

Canlyniadau Eithriadol ACF ar gyfer Seicoleg

Tîm Seicoleg Aber yn gwybod beth sy’n gwneud myfyrwyr yn hapus: Adran Seicoleg 95% boddhad myfyrwyr

Lansio Canolfan Rhagoriaeth mewn Ymchwil Iechyd Gwledig

Chwith i’r Dde: Yr Athro Chris Thomas, Dirprwy Is-Ganghellor, Prifysgol Aberystwyth; Dr Rachel Rahman, Cyfarwyddwr Canolfan Rhagoriaeth mewn Ymchwil Iechyd Gwledig, Prifysgol Aberystwyth; Yr Athro Mark Drakeford AM, Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Llywodareth Cymru: Gwerfyl Pierce Jones, Dirprwy Ganghellor, Prifysgol Aberystwyth yn nodi lansiad Canolfan Rhagoriaeth mewn Ymchwil Iechyd Gwledig.

Ddydd Iau 24 Mawrth lansiodd Prifysgol Aberystwyth y Ganolfan Rhagoriaeth mewn Ymchwil Iechyd Gwledig.

Saga Norén, ditectif ar gyfres The Bridge yn cyfeirio at waith academydd o Brifysgol Aberystwyth

Llyfr gan seicolegydd o Brifysgol Aberystwyth Dr Nigel Holt yw dewis lyfr y ditectif a seren y gyfres Nordic Noir The Bridge, sy’n cael ei dangos ar BBC4 ar hyn o bryd.


Ym Mhennod 6, a ddarlledwyd ar nos Sadwrn 5 Rhagfyr, pan ofynnwyd i Norén beth oedd yn ei ddarllen, atebodd, “Psychology – The Science of the Mind & Behaviour gan Nigel Holt”.