Technoleg, Cyfarpar ac Ystafelloedd

Matt Wilby
Technegydd yr Adran Seicoleg

"Rwyf yma i sicrhau bod holl gyfarpar ac ystafelloedd yr Adran ar gael i ti mor aml â phosib, ynghyd â dy helpu i ddefnyddio a benthyg y cyfarpar a’r meddalwedd yn yr Adran sy’n benodol ar gyfer dy gwrs. Ar ben hyn, byddaf yma i’th gefnogi gyda rhaglenni y gallet fod eu hangen ar gyfer prosiectau ymchwil, megis e-prime, yr elfennau sain a gweledol hynny sy’n angenrheidiol i’th arbrofion, ynghyd â phroblemau TG cyffredinol dydd i ddydd.

 

Mae croeso i ti gysylltu â mi ar mlw11@aber.ac.uk. Fel arall, fe allet ddod draw i’m swyddfa yn 1.29 ar lawr cyntaf adeilad P5. Byddaf yn fwy na hapus i sgwrsio."