Arweiniad Gyrfa

Anna McAdam
Ymgynghorydd Gyrfaoedd i Seicoleg 
anm43@aber.ac.uk

Anna McAdam
Ymgynghorydd Gyrfaoedd ar gyfer Seicoleg

anm43@aber.ac.uk

Fel yr Ymgynghorydd Gyrfaoedd ar gyfer Seicoleg, rwyf yma i’ch helpu a’ch cynghori ar bob cam o’ch taith o gynllunio gyrfa; o’r ansicrwydd ‘beth ddylwn i ei wneud neu beth wyf i am ei wneud nesaf?’ i ymgeisio am brofiad gwaith a swyddi. Gyda’n gilydd gallwn edrych ar yr opsiynau niferus sydd ar gael i chi fel myfyriwr israddedig yn yr adran Seicoleg; gallwn fapio eich cryfderau a chynllunio sut i barhau i ddatblygu eich sgiliau dros gyfnod eich gradd.

Rydw i’n rhoi arweiniad gyrfa 1:1, dros Teams ar hyn o bryd, lle gallwch siarad am eich opsiynau gyrfa neu gael cyngor ar unrhyw beth sy’n ymwneud â’ch gyrfa. Gallaf eich cynorthwyo gydag amrywiol elfennau allweddol gyrfaol e.e. llunio proffil LinkedIn; creu CV israddedig ac uwchraddedig; ymgeisio am gyfleoedd a pharatoi am gyfweliadau a gwneud y gorau o’r gwasanaeth a ddarperir am ddim i fyfyrwyr, megis LinkedIn Learning ac eFentora. I drefnu apwyntiad ewch i’r tab Apwyntiadau ar gyrfaoeddABER a threfnu amser sy’n addas i chi: www.aber.ac.uk/ABERcareers.

GyrfaoeddABER yw ein porth ar-lein lle gallwch fanteisio ar ein gwasanaethau, digwyddiadau cyflogwyr, Sgiliau a Gweithdai Gyrfa, cronfa ddata o swyddi gwag gyda lleoliadau, cyfleoedd gwaith yn ogystal ag adnoddau i helpu gyda chynllunio eich gyrfa. Mewngofnodwch trwy ddefnyddio eich enw defnyddiwr a chyfrinair Prifysgol Aberystwyth.

Rydw i’n edrych ymlaen at weithio gyda chi a’ch cynorthwyo i gychwyn ar eich taith i gynllunio eich gyrfa.