Canolfannau Ymchwil Rhyngddisgyblaethol

Mae gan Brifysgol Aberystwyth nifer o Ganolfan Ymchwil Rhyngddisgyblaethol sy'n dod ag ymchwilwyr o bob rhan o'r 3 Cyfadran. Gan adeiladu ar ein cryfderau a phartneriaethau ymchwil sylweddol mae'r CYR yn chwilio am atebion i faterion byd-eang drwy feithrin ymagweddau traws a rhyngddisgyblaethol.