150 o Straeon Ymchwil ac Arloesi

I ddathlu 150 mlwyddiant y Brifysgol, byddwn yn cyhoeddi 150 o straeon am yr ymchwil ac arloesi a gynhaliwyd yn Aberystwyth yn ystod ei hanes. Bydd nifer o straeon yn cael eu cyhoeddi bob wythnos yn ystod y flwyddyn hon.

Yr Athro Michael Christie

104. Darparu fframwaith i ymgorffori gwerthoedd economaidd a chymdeithasol-ddiwylliannol Cyfraniadau Natur i Bobl yn y Confensiwn ar Amrywiaeth Fiolegol

Mae ymchwil yr Athro Mike Christie ar gyfer asesiad ‘Ewropean and Central Asia’ (ECA) y Llwyfan Polisi Gwyddoniaeth-Rynglywodraethol ar Fioamrywiaeth a Gwasanaethau Ecosystem (IPBES) yn darparu fframwaith i ymgorffori gwerthoedd economaidd a chymdeithasol-ddiwylliannol Natur a’i gwasanaethau mewn polisïau cyhoeddus.

Yr Athro Michael Christie

Darganfod mwy